header
  agenda  

 

Mei 2011

 

 

OC_Markt

Opleidingen & Cursussenmarkt zaterdag 25 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Ondanks alle inspanningen van het voortgezet onderwijs blijken veel jongeren zelfs in juni of later nóg niet te weten welke opleiding zij willen volgen. Soms laten zij de keuze afhangen van het wel of niet vinden van werk of een stageplaats, of ze moeten nog afwachten of ze zijn geslaagd voor het (her)examen.

 

Daarnaast is juni ook de periode waarin volwassenen zich oriënteren om na de zomervakantie (weer) aan een (vervolg) opleiding of cursus te beginnen. Voldoende redenen dus om weer een Opleidingen & Cursussenmarkt te organiseren. U kunt hiervoor terecht in alle hoofdvestigingen van het Horizon College en in het gebouw van DIA aan de Westerstraat in Purmerend. De promotiecampagne hiervoor gaat eind mei van start.
Meer informatie? Zie horizoncollege.nl.

 

diaDIA in de ZOMER… we zijn gewoon geopend!

Zoals de voorafgaande jaren blijft de DIA gedurende alle zomerweken in Alkmaar geopend. In de meest rustige weken zijn er informatiemedewerkers en de medewerker van het Zomerproject aanwezig. Alle vragen gesteld aan de balie of via de telefoon kunnen dus worden beantwoord. Lees verder

 

 

vrouwen_techniekVrouwen en techniek, een combinatie met toekomst!

Meisjes doen het in het algemeen beter in het onderwijs dan jongens, aldus het Ministerie van OCW (Bron: nieuwsbericht Inspectie van het Onderwijs 30 maart 2011). Ze volgen vaker een hoger opleidingsniveau en behalen daarbij ook vaker dan jongens hun diploma. Dit geldt ook voor het Middelbaar Beroeps Onderwijs waar meisjes het vooral beter doen bij economie en zorg en jongens bij techniek en groen. Lees verder

 

 

MBO Stad helpt bij studiekeuzeproces

 

MBO Stad is een portal voor vmbo-leerlingen, mbo-studenten, decanen en mentoren uit het vmbo en mbo en ouders. De portal geeft informatie die helpt bij het studiekeuzeproces. De jongere is het uitgangspunt. Het thema van de site is ‘De weg naar de stad’. Bezoekers kunnen door de stad ‘lopen’ die is opgebouwd volgens de zestien opleidingsdomeinen. Binnen ieder domein vinden ze informatie over het betreffende domein en de bijbehorende beroepen. Via klankbordbijeenkomsten hebben gebruikers en belanghebbenden meegedacht over de opzet van de site. Lees verder

 
 

autoschadeCarrousel vervangende BeroepsPraktijkVorming

Welke creatieve oplossing kun je bedenken als blijkt dat veel deelnemers van je opleiding voortijdig afhaken gedurende de BPV-periode? Een betere screening vooraf bij de intake of misschien een nog betere voorlichting? Lees verder

 
 

Vmbo-scholieren Waterland ontvangen dorstlesser voor examen

Op dinsdag 24 mei a.s. krijgen de vmbo-scholieren in Purmerend, Volendam, Monnickendam en Edam, die deze dag examen moeten doen, een verfrissend flesje water aangereikt door medewerkers van het Horizon College. Lees verder

 
 

Economie wil vakken weten

Voor toelating tot opleidingen binnen de Sector Economie is het van belang dat de kandidaten het juiste vakkenpakket hebben gekozen. Om deze reden vragen we om bij het aanmeldformulier een kopie van het laatste rapport mee te sturen. Helaas staat het verzoek in erg kleine letters afgedrukt en ontbreekt deze bijlage erg vaak. Hiermee het verzoek aan de decanen/mentoren om te stimuleren dat een kopie van het laatste rapport wordt bijgevoegd.

 
 

way2goPrescilla en Omar winnaars Way2Go-prijs 2010

 

Deelnemers Prescilla van Opstal en Omar Desserjer ontvingen woensdag 20 april de Way2Go-prijs 2010. Felicitaties waren er van René van Schalkwijk, lid van het College van Bestuur, de juryvoorzitter en hun eigen mentoren. De prijswinnaars ontvingen een beeldje, een cadeaubon van 100 euro en een oorkonde. Omar heeft het diploma Zorghulp gehaald en Prescilla het diploma Arbeidsmarktkwalificerend Assistent (AKA). Lees verder

 
 

Intrekking wetsvoorstel op het voortgezet onderwijs over de sectorvakken

De minister van OC&W heeft een wetsvoorstel ingetrokken, dat betrekking had op de sectorvakken op het voortgezet onderwijs. Het wetsvoorstel hield in dat er een wijziging moest komen waarmee wettelijke regels zouden worden versoepeld voor de sectorvakken op het vo, waarmee leerlingen kunnen doorstromen naar het mbo. De versoepeling gaat nu dus niet door. Lees verder

 
 

uniformberoepenBikkelen in het bos

Zo op het eerste gezicht lijken deze jongens deel uit te maken van een geheime missie ergens in een oerwoud in een ver land. Niets is minder waar; dit zijn Horizon College deelnemers van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap die trainen in het plaatselijke park in Purmerend. Lees verder

 
 

Bindend Studieadvies

De afdeling BCO Onderwijs heeft op verzoek van de onderwijssectoren een beleidsnotitie aangeboden met daarin de mogelijkheid hoe het Horizon College aan deelnemers een bindend studieadvies kan verstrekken. Op 22 maart jl. is deze notitie door het College van Bestuur en het Management Team goedgekeurd. Lees verder

 
 

bijeenkomstInformatiebijeenkomst Taal en Rekenen voor het VO

Op 29 maart heeft Doorlopende Leerwegen een informatiebijeenkomst georganiseerd voor vakgroephoofden Nederlands en wiskunde van het voortgezet onderwijs, over het referentiekader van de commissie Meijerink voor de doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. De bijeenkomst werd goed bezocht en bleek zinvol voor de aanwezige docenten van het vo.
Lees verder

 

Zijn er onderwerpen die u graag in deze nieuwsbrief zou willen zien,
laat het ons weten!

 

Redactie: BCO Communicatie

 

Tel: (072) 547 67 36

 

 
foot back
agenda