header
 

Januari 2012

 

 

Open DagVeel activiteiten tijdens Open Dag Horizon College op vrijdag 3 februari!

Op vrijdag 3 februari 2012 organiseert het Horizon College de jaarlijkse Open Dag. Tussen 16.00 en 21.00 uur zijn alle schoolverlaters van harte welkom op de locaties Alkmaar, Hoorn, Heerhugowaard en Purmerend, waar vele activiteiten plaatsvinden. Naast de opleidingen uit het middelbaar beroepsonderwijs, zijn dit jaar ook cursussen & trainingen, volwasseneneducatie en het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) zichtbaar tijdens de Open Dag. Lees verder

 

Dig AanDigitaal aanmelden

Vanaf vrijdag 3 februari, de Open Dag, kunnen potentiële deelnemers zich digitaal aanmelden voor een beroepsopleiding bij het Horizon College. Vanachter hun computer kunnen zij dan de gegevens invullen die nodig zijn voor de aanmelding bij het Horizon College.

 

Op de website horizoncollege.nl is vanaf 3 februari alle informatie te vinden die nodig is voor een digitale aanmelding. Uiteraard kan ook nog een papieren versie worden ingevuld en opgestuurd. Houd horizoncollege.nl in de gaten!

 
 

Positief resultaat onderzoek door onderwijsinspectie bij Horizon College

In 2011 hebben er diverse onderzoeken door de onderwijsinspectie bij het Horizon College plaatsgevonden. En met positief resultaat! Zo werd bij een steekproef van negen opleidingen de kwaliteit van de examinering onderzocht. Hierbij werd gekeken naar de kwaliteit van de examens maar ook naar de procedures van afname, beoordeling en diplomering. Alle opleidingen werden voldoende beoordeeld. Lees verder

 

 

olvjOpleidingsteam Uniformberoepen winnaar ‘Opleiding van het Jaar 2011’

Onlangs is het opleidingsteam Uniformberoepen uitgeroepen tot winnaar van de ‘Opleiding van het Jaar 2011’. In het juryrapport kwam naar voren dat deze opleiding onder andere uitblinkt door de goede aansluiting op de behoeften van de deelnemers, de evenwichtige verdeling tussen theorie en praktijk en het hoge slagingspercentage. Volgens de opleidingscoördinator is het succes van de opleiding grotendeels te danken aan discipline, duidelijkheid en structuur in de opleiding. Lees verder

 

 

media developerNieuwe opleiding Media Developer

Vanaf augustus start de opleiding Media Developer bij het Horizon College. Dit is een nieuwe niveau 4-opleiding bij de afdeling ICT. Een gedegen en brede opleiding op het gebied van moderne media, programmeren en vormgeving. Leerlingen leren hier veel over het bouwen van websites, mobiele toepassingen en videobewerking en ze krijgen een gedegen kennis over systemen en softwareontwikkeling. Lees verder

 
 

sport bewegenConvenant optimaliseert doorlopende leerlijn Sport & Bewegen

Het Horizon College heeft met drie vmbo’s uit de regio een convenant gesloten om een goede doorlopende leerlijn voor de opleiding Sport & Bewegen aan te bieden. Met het Martinuscollege, het Petrus Canisius College en het Tabor College d’Ampte zijn afspraken gemaakt om vmbo-leerlingen optimaal te begeleiden bij de overstap van vmbo naar mbo. Lees verder

 
 

studie experienceStudie Experience

Ook dit jaar neemt het Horizon College deel aan de Studie Experience, hét studie- en beroepskeuze-evenement in de regio. De Studie Experience wordt gehouden woensdag 25 en donderdag 26 januari in de Victoria Plaza in Alkmaar. Lees verder

 
 

Preventieproject terugdringen van het verzuim op het Horizon College

Terugdringing van het verzuim is voor het Horzion College ook in 2012 een aandachtspunt. Samen met leerplicht mbo en RMC West-Friesland hebben we de opdracht om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Om dit te bereiken, zijn we bij de sector Welzijn, Locatie Hoorn, gestart met een pilotproject: preventie op verzuim. Lees verder

 
 

studie experienceNieuwe maatregelen om het aantal voortijdige schoolverlaters te verminderen

De inspanningen rondom het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters gaan ook in 2012 onverminderd door. Samen met haar convenantpartners heeft het Horizon College nieuwe maatregelen genomen om het aantal voortijdige schoolverlaters verder terug te dringen. Lees verder

 
 

europaEurocom: docenten en praktijkopleiders op internationale stage

Voor leerlingen die de ambitie hebben om tijdens hun studie internationale ervaring op te doen, zijn er steeds meer mogelijkheden bij het Horizon College. De sectoren Gezondheidszorg en Welzijn & Educatie zijn vanuit het Horizon College voortrekkers van het project Eurocom. Doel van dit project is om internationale stages te bevorderen en deskundigheid van begeleiders verder te ontwikkelen. De Europese samenwerking heeft ook als doel het voor gediplomeerden makkelijker te maken in het buitenland te gaan werken.
Lees verder

 
 

cambridgeVeel interesse voor Cambridge Certificates

Een toenemend aantal leerlingen op het Horizon College doet mee aan de Cambridge –examens. De Cambridge Certificates zijn internationaal erkende examens in de Engelse taal van de Cambridge University. Het is internationaal erkend en geeft toegang tot opleidingen in het buitenland. Ook is het behalen van extra certificaten een sterke competentie op iemands cv. Het Horizon College beschikt sinds 2007 over een licentie om Horizonbreed Cambridge-examens af te nemen. Het HC is in Noord-Holland het enige erkende Cambridge Exams Center boven het IJ. Lees verder

 
 

VOG noodzakelijk voor afronding opleiding Gezondheidszorg en Welzijn

Steeds vaker wordt bij een stage binnen de opleidingen Gezondheidszorg en Welzijn een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) gevraagd. Wettelijk gezien kunnen werkgevers vragen om een VOG, wanneer werknemers een functie gaan vervullen waarbij gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens en/of kwetsbare personen. Als leerlingen geen VOG kunnen overleggen, betekent dit dat zij geen stage kunnen lopen. Dit heeft tot gevolg dat zij hun opleiding niet kunnen afronden en geen diploma kunnen halen. Lees verder

 
 

Oud-deelnemers Horizon komen snel aan het werk

Vorig jaar is er een enquête gehouden onder alle deelnemers die in het schooljaar 2009-2010 het Horizon College verlieten, met en zonder diploma. De respons op het onderzoek was goed. Het onderzoek, genaamd de MBO-kaart, is landelijk uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek. Hierdoor kunnen we vergelijken met andere mbo’s. De resultaten van deze enquête hebben we voor u op een rijtje gezet. Lees verder

 

Zijn er onderwerpen die u graag in deze nieuwsbrief zou willen zien,
laat het ons weten!

 

Redactie: HC Communicatie

 

Tel: (072) 547 67 36

 

 
foot back