header
 

November 2013

 

Onderwijsinspectie positief over Horizon College

De Inspectie van het Onderwijs en de MBO Raad zijn positief over het Horizon College. Dit blijkt uit onderzoeken die beide instanties hebben uitgevoerd. Volgens de onderwijsinspectie presteert het Horizon College boven het landelijk gemiddelde en is het onderwijs bij alle onderzochte opleidingen voldoende of goed. Daarnaast geeft de inspectie een voldoende voor de kwaliteitsborging van het onderwijs. Tot nu toe heeft maar 30% van de onderzochte roc’s een voldoende van de inspectie gekregen voor de kwaliteitszorg. Lees verder

Samenwerking Regio College en Horizon College

Het Regio College en Horizon College gaan in Purmerend intensief samenwerken. De beide roc’s stemmen het aanbod van opleidingen op elkaar af en gaan dit aanbod verzorgen vanuit één, nieuw te bouwen pand. In de loop van dit studiejaar willen de colleges van bestuur van beide scholen duidelijkheid geven over de verdeling van opleidingen, de definitieve locatie van het nieuwe pand en de invoeringsdatum. Het belang van zittende en toekomstige deelnemers is hierbij de leidraad. Lees verder

Nieuwe brochures met de beroepsopleidingen 2014 - 2015

De nieuwe brochures met informatie over de beroepsopleidingen die we volgend schooljaar (2014 - 2015) aanbieden op het Horizon College worden binnenkort naar u toegestuurd in speciale boxen. In deze boxen vindt u van elke sector een brochure. Lees verder

Wijzigingen in aanbod opleidingen Horizon College

Onderstaand geven wij u per sector een overzicht van de wijzigingen in het aanbod van de opleidingen van het Horizon College voor het schooljaar 2014-2015. Lees verder

Decanenbijeenkomsten 2013-2014

Ook dit jaar organiseert het Horizon College weer decanenbijeenkomsten om decanen op de hoogte te stellen over belangrijke ontwikkelingen binnen het mbo-onderwijs in het algemeen en het Horizon College in het bijzonder. Onderstaand een overzicht van de data van deze bijeenkomsten: Lees verder

The Choice for Horizon

Afgelopen schooljaar heeft het Horizon College op donderdag 20 juni een bijeenkomst voor late beslissers georganiseerd: The Choice for Horizon. Deze bijeenkomst werd georganiseerd vanuit een wens van de vo-scholen. Zij willen dat het Horizon College meer samen met hen optrekt om ervoor te zorgen dat late beslissers voor de zomervakantie ingeschreven staan voor een opleiding. Het Horizon College vroeg decanen om leerlingen die zich nog niet aangemeld hadden voor een vervolgopleiding, in te schrijven voor deze middag. Deze leerlingen konden bij voorkeur samen met hun decaan en ouders, gericht kennismaken met de diverse opleidingen op het Horizon College. Lees verder

Data voorlichtingsmomenten Horizon College

Bij het kiezen van een vervolgopleiding, is het voor leerlingen belangrijk dat zij een kijkje nemen bij de school van hun keuze. Daarom organiseert het Horizon College diverse voorlichtingsmomenten. Tijdens deze voorlichtingsmomenten kunnen leerlingen meelopen, de sfeer proeven en vragen stellen aan docenten en deelnemers. Onderstaand een overzicht van de voorlichtingsmomenten van het Horizon College in het schooljaar 2013-2014. Lees verder

Workshop voor ouders en hun kind: ‘Kiezen, hoe begeleid je dat?’

Een vervolgopleiding kiezen is lastig. Ouders kunnen niet kiezen voor hun kind maar ze kunnen hun zoon of dochter wel ondersteunen bij de keuze. Daarom organiseert het Horizon College op 21 en 28 november de workshop ‘Kiezen, hoe begeleid je dat?’. Als ouder kun je deze workshop uitsluitend samen met je kind volgen. Binnenkort moeten de examenleerlingen van uw school een keuze maken voor een vervolgopleiding. Om deze leerlingen te ondersteunen in het keuzeproces vragen wij u, als decaan om de workshop onder de aandacht te brengen van hun ouders. Lees verder

Mbo-uitblinker 2013

Donderdag 10 oktober vond het landelijke mbo-uitblinkersgala plaats. De uitblinker van het Horizon College, Axel Noort, was daar uiteraard ook bij aanwezig. Axel volgt op de locatie Heerhugowaard de opleiding Verkoopspecialist Detailhandel. Axel is gekozen vanwege zijn vakmanschap, vakkennis, productkennis en doelgerichtheid. Daarnaast heeft hij een prima stage gelopen en laat hij zien dat er binnen het mbo goede doorgroeimogelijkheden zijn. Lisa Mertens van Gilde Opleidingen, roc in Noord- en Midden-Limburg, werd gekozen tot landelijke Mbo-uitblinker 2013. Zij vertegenwoordigt de opleiding gespecialiseerd pedagogisch werker kinderopvang.

Zijn er onderwerpen die u graag in deze nieuwsbrief zou willen zien, laat het ons weten!

Redactie: HC Communicatie | Tel: (072) 547 67 36

 

 
foot back