header
 

Januari 2014

 

Opleiding van het jaar: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

De opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang is gekozen tot Opleiding van het jaar 2013 van het Horizon College. Vernieuwend aan deze opleiding is dat het theoriegedeelte praktijkgericht wordt aangeboden. Tijdens de opleiding krijgen leerlingen de opdracht een virtueel kinderdagverblijf op te zetten. Door middel van deze opdracht worden theorievakken geïntegreerd in de praktijk en interessanter gemaakt voor de leerling. Het gaat dan om theorie zoals kwaliteitszorg, kennis van wetgeving en veiligheid en het opstellen van beleidsplannen. Het Horizon College deelt elk jaar de prijs uit aan een onderwijsteam dat de opleiding vernieuwd heeft. Lees verder

Voorlichtingsdagen 2014

Om toekomstige leerlingen zo goed mogelijk te informeren, organiseert het Horizon College gedurende het schooljaar diverse voorlichtingsdagen, zowel voor toekomstige leerlingen als voor hun decanen. Zo is het Horizon College aanwezig op de Studie Experience (23 januari in Zaanstad) en organiseren we dit jaar weer twee Open Dagen (7 februari en 10 april). Voor late beslissers organiseren we dit jaar opnieuw The Choice for Horizon (19 juni). Lees verder

Download de Horizon College app

De Horizon College app is vanaf nu verkrijgbaar voor zowel Apple als Android-gebruikers. Deze app biedt u en onze toekomstige leerlingen eenvoudig toegang tot het laatste nieuws, informatie over voorlichtingsdagen en een overzicht van al onze opleidingen. Daarnaast biedt de app informatie die toekomstige leerlingen helpt bij de voorbereiding op hun keuze voor een vervolgopleiding. Uiteraard heeft de app ook een koppeling met social media. Hierdoor kunnen gebruikers ervaringen uitwisselen. Zoek in de Play Store (Android) of in de App Store (Apple) op ROC Horizon College en download de app.

Informatie voor decanen op website Horizon College

Uit onderzoek tijdens de Open Dagen is gebleken dat decanen voor vo-leerlingen uiterst belangrijk zijn bij de informatievoorziening over vervolgopleidingen. Vorig jaar heeft C&O-Communicatie een enquête gehouden onder de decanen van de toeleverende scholen van het Horizon College. Deze enquête betrof de informatievoorziening van het HC aan decanen. Een van de uitkomsten was dat ruim 40% van de decanen graag een aparte sectie met interessante informatie voor decanen op de website wil hebben. Hier zijn we mee aan de slag gegaan en inmiddels is dit gerealiseerd. Via onderstaande link kunt u de decanenwebsite bekijken: https://www.horizoncollege.nl/decanen/

Vavo-brochure 2014-2015

Onlangs is de nieuwe Vavo-brochure verstuurd aan decanen. Deze brochure kunt u toevoegen aan de mbo-brochurebox die u in november van het Horizon College heeft ontvangen. Zoals in de brochure staat beschreven, is de bekostiging van de Vavo veranderd. Meer hierover kunt u lezen op pagina 4 van de Vavo-brochure.

Workshop voor ouders en hun kind: ‘Kiezen, hoe begeleid je dat?’

Een vervolgopleiding kiezen is lastig. Ouders kunnen niet kiezen voor hun kind maar ze kunnen hun zoon of dochter wel ondersteunen bij de keuze. Daarom organiseert het Horizon College op 13 en 20 februari de workshop ‘Kiezen, hoe begeleid je dat?’. Als ouder kun je deze workshop uitsluitend samen met je kind volgen. Binnenkort moeten de examenleerlingen van uw school een keuze maken voor een vervolgopleiding. Om deze leerlingen te ondersteunen in het keuzeproces vragen wij u, als decaan om de workshop onder de aandacht te brengen van hun ouders. Lees verder

Opleiding Helpende (niveau 2)

Tijdens de decanenbijeenkomst bleek er onduidelijkheid te bestaan over het voortbestaan van de opleiding Helpende (niveau 2). Er waren decanen die dachten dat deze opleiding zou verdwijnen. Dit is echter niet het geval en hier is ook nooit sprake van geweest. Het Horizon College blijft de opleiding Helpende (niveau 2) aanbieden.

Passend onderwijs: maatwerk in intensieve intakes

Het Horizon College bereidt zich voor op passend onderwijs. Dit doen we onder andere door te werken aan ons ondersteuningsprofiel. Dit ondersteuningsprofiel beschrijft de basisondersteuning en de extra ondersteuning die het HC aan deelnemers biedt én de grenzen aan de ondersteuning die het HC kan bieden. Ook beschrijven we de ‘deelnemerseigen factoren’ die een rol spelen bij de vraag of een aspirant-deelnemer de opleiding kan volgen. Eind februari zullen wij u nader informeren over het ondersteuningsprofiel via deze nieuwsbrief en de website van het Horizon College. Lees verder

Opleidingen Niveau 1

De niveau 1 opleidingen gaan, met ingang van het schooljaar 2014-2015 op in entree-opleidingen. Deze entree-opleidingen worden aangepast conform de nieuwe wet- en regelgeving. De noodzakelijke veranderingen worden nu geanalyseerd en zullen leiden tot aanpassingen in de toelating en opleidingen. Zodra hier meer over bekend is en als wij weten welke gevolgen dit heeft voor uw leerlingen, zullen wij u nader informeren.

De kans op werk na een opleiding

Als u of uw leerling wil weten hoe groot de kans op werk na een bepaalde opleiding is, dan kunt u de volgende website bezoeken: Kansopwerk.nl van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Terugblik decanenbijeenkomsten op 7 en 28 november

7 en 28 november vonden de jaarlijkse decanenbijeenkomsten plaats voor de decanen van het vmbo Kop van Noord-Holland, Alkmaar en Noord-Kennemerland en voor vmbo West-Friesland, Zaanstreek en Waterland. Elk jaar worden de decanen door het Horizon College uitgenodigd om ze op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen bij het Horizon College. Daarnaast is het voor de decanen ook een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Lees verder

Terugblik Leerlingbezoekdagen 2013

Het zit er weer op! De 15e Leerlingbezoekdagen werden georganiseerd op donderdag 12 en vrijdag 13 december jl. Bijna 5500 vierdejaars vmbo-leerlingen uit de regio’s West-Friesland, Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en Zaanstreek/Waterland, bezochten een opleiding naar keuze. Niet alleen bij het Horizon College, waar een kleine 2500 leerlingen een bezoek brachten, maar ook op het Clusius College, HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur, Mediacollege, Regio College, ROC Nova College, ROC van Amsterdam en ROC Kop van Noord-Holland. Lees verder

Zijn er onderwerpen die u graag in deze nieuwsbrief zou willen zien, laat het ons weten!

Redactie: HC Communicatie | Tel: (072) 547 67 36

 

 
foot back