header
 

Mei 2014

 

Aanmelding Handhaver Toezicht en Veiligheid één schooljaar opgeschort

Zoals eerder vermeld, start de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid niveau 3 niet per 1 augustus 2014. Reden hiervoor is dat wij een onvoldoende aantal kwalitatief goede stageplaatsen hebben voor deze opleiding. Wij zullen het komende schooljaar starten met extra acquisitie voor bpv-stageplaatsen zodat de opleiding per 1 augustus 2015 weer opnieuw van start kan gaan. Per 1 augustus 2014 zal er wel een extra groep starten voor de opleiding Particulier Beveiliger, niveau 2.

Wijziging in opleidingen Financiële Beroepen 

De structuur bij de opleidingen Financiële Beroepen wijzigt per 1 augustus 2014 als gevolg van de maatregelen in Focus op Vakmanschap. Dit betreft de opleiding Financieel Administratief Medewerker en de opleiding Bedrijfsadministrateur. Alle leerlingen die na de intaketest en het intakegesprek geplaatst worden, komen in eerste instantie in een driejarig traject van niveau 4. In het eerste leerjaar wordt vastgesteld welke leerlingen in leerjaar 2 kunnen afstuderen op niveau 3 en welke leerlingen in dit leerjaar doorgaan op niveau 4. Deze laatste groep kan in leerjaar 3 op dat niveau afstuderen. Lees verder

Nieuw: niveau 3 Horeca-opleidingen in Purmerend

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 worden de Horeca opleidingsmogelijkheden op het Horizon College in Purmerend flink uitgebreid met de start van twee BOL 3-opleidingen. Het betreft de opleiding Zelfstandig Werkend Kok, niveau 3 en de opleiding Zelfstandig Werkend Gastheer/Gastvrouw, niveau 3.  Dat betekent dat er nu ook voor leerlingen van het vmbo KL en TL ruimere keuzemogelijkheden zijn in deze regio als zij zich willen scholen in het horecavak. Tijdens diverse voorlichtingsmomenten bleek de belangstelling hiervoor bij deze groep. Daarnaast krijgen nu ook de huidige niveau 2-deelnemers Kok en Gastheer/Gastvrouw de kans om zich verder te bekwamen in hun vertrouwde lesomgeving. Bovendien zijn de regionale arbeidsmarktperspectieven voor de Horeca, niveau 3 opleidingen goed en er zijn ook voldoende bpv-plaatsen beschikbaar (bron Kenwerk). Lees verder

Nieuw: niveau 2 opleiding Verkoper in winkelcentrum Langedijk

In augustus 2014 start de BOL-opleiding Verkoper niveau 2 in samenwerking met het winkelgebied Langedijk in Broek op Langedijk. Naast het lesprogramma dat op het Horizon College in Heerhugowaard aangeboden wordt, werken de leerlingen aan praktijkgerichte opdrachten in het winkelcentrum. Ook vervullen zij hier hun stage. Hierdoor kunnen zij het geleerde direct in de praktijk brengen. Voor meer informatie over deze nieuwe opleiding kunt u contact opnemen met Elma Bakker tel. nr. 06-51820875, e-mail w.c.a.bakker@horizoncollege.nl
Het blijft ook nog steeds mogelijk om de opleiding Verkoper niveau 2 op het Horizon College in Heerhugowaard en Hoorn te volgen en bij andere winkels stage te lopen.

Inschrijving opleiding Veiligheid en Vakmanschap niveau 2 en 3 gesloten

Vanwege enorme belangstelling voor de opleidingen Veva niveau 2 en 3, is de inschrijving al enige tijd gesloten. De opleidingen zaten al voor de vermelde einddatum van 1 mei vol. De vermelding in de brochure dat er tot 1 mei gegarandeerd plek was bij deze opleidingen, hebben wij helaas niet kunnen waarmaken. Wij zullen dit in onze documentatie voor volgend schooljaar aanpassen.

Voorlichtingsavond voor havisten en hun ouders/verzorgers

Een tussentijdse overstap van de havo naar het mbo moet vaak snel gemaakt worden. Soms heeft dit tot gevolg dat leerlingen die deze overstap maken, te weinig tijd hebben om hun keuze voor een opleiding goed te overwegen. Daarom organiseren het Horizon College en het Clusius College een extra voorlichtingsavond. Doel van deze avond is om havisten en hun ouders/verzorgers meer informatie te verstrekken over het mbo, onze opleidingen en  hoe het is om als ex-havist een opleiding binnen het mbo te volgen. Lees verder

Choice for Horizon op donderdag
19 juni

Voor de groep schoolverlaters die zich nog niet aangemeld hebben voor een vervolgopleiding, organiseren wij op donderdag 19 juni de Choice for Horizon. Late beslissers worden samen met hun decaan en ouders uitgenodigd om gericht kennis te maken met de opleidingen van het Horizon College. Decanen melden hun leerlingen vooraf aan en geven aan in welke opleiding(en) ze geïnteresseerd zijn. Vanuit elke opleiding zullen er voorlichters aanwezig zijn om de leerlingen zo goed mogelijk te informeren. Om twijfels over de geschiktheid voor de opleiding weg te nemen, kunnen de leerlingen tijdens de Choice for Horizon terecht bij de DIA en bij loopbaanadviseurs van het Horizon College. Tijdens deze middag kunnen leerlingen zich direct aanmelden voor een opleiding. Binnenkort ontvangt u als decaan nadere informatie hierover.

Informatiemiddag over het VAVO op donderdag 26 juni

Voor leerlingen die gezakt zijn voor hun eindexamen, twee keer zijn blijven zitten of van pakket willen veranderen, is het VAVO wellicht een goede keuze. Ook als leerlingen er tussenuit zijn geweest en nu toch een diploma willen halen, is dit een interessante mogelijkheid. Voor deze leerlingen en hun ouders organiseert het Horizon College een VAVO-informatiemiddag op:

  • Donderdag 26 juni van 16.00 tot 20.00 uur op het Horizon College in Alkmaar

Passend onderwijs op het Horizon College

Het Horizon College bereidt zich voor op passend onderwijs. Voor de intake betekent dit dat we voor deelnemers met een beperking die extra ondersteuning nodig hebben, een ‘intensieve intake’ houden. Een medewerker uit de sector en een DIA-adviseur houden samen een intakegesprek. We nodigen de ouders hierbij ook uit. De intensieve intakes richten zich in deze periode in ieder geval op deelnemers die op het aanmeldformulier aangeven dat zij een lgf-indicatie hebben. We vragen de toeleverende scholen ook om in Intergrip bij deelnemers met een lgf-indicatie aan te geven dat contact met het mbo gewenst is. Het Horizon College neemt dan contact op voor een warme overdracht. We vragen het onderwijskundig rapport, het handelingsplan en de evaluatie daarvan op bij het voortgezet onderwijs. Lees verder

Decanenbijeenkomsten

Donderdag 20 maart vond de bijeenkomst plaats voor decanen van het praktijkonderwijs, het speciaal onderwijs en het vmbo met leerwegondersteuning. Ook leerplichtambtenaren, mensen die werkzaam zijn in het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie) en job coaches waren uitgenodigd. Met de op handen zijnde ontwikkelingen binnen het mbo niveau 1, was er veel informatie om te delen. Wijzigingen binnen de niveau 1-opleidingen en de gevolgen van Focus op Vakmanschap kwamen aan de orde. Maar ook intensieve intake, de decanenwebsite en de samenwerking met VSO de Spinaker. Ten slotte ging Ronald van Ammers van het UWV in op de huidige arbeidsmarkt voor deelnemers van niveau 1, nu en in de toekomst. Ook informeerde hij over het actieplan jeugdwerkgelegenheid 2.0.

Lees verder

Succesvolle Open Dagen bij het Horizon College

Donderdag 10 april vond de tweede Open Dag van het Horizon College plaats. Ruim 14.000 bezoekers bezochten onze school tijdens de Open Dagen die dit schooljaar zijn georganiseerd. Potentiële leerlingen en hun ouders waren positief over de duidelijke voorlichting, de persoonlijke aandacht en de leuke demonstraties. Voor decanen was een voorlichting over Passend Onderwijs georganiseerd.

Winnaars Way2Go-prijs 2013

Deelnemers van de niveau 1-opleidingen die op een bijzondere manier goed presteren, dat is een stimulans waard. Daarom organiseert de stichting Vakonderwijs NH/West-Friesland in samenwerking met het Horizon College de Way2Go-verkiezing. De jury heeft twee winnaars geselecteerd: Katja van der Molen en Abdie Nurow. Zij steken met kop en schouders boven de rest uit. Zij overwonnen problemen en drempels en trekken daarin ook klasgenoten mee. De winnaars werden op 8 mei in het zonnetje gezet tijdens de prijsuitreiking op het Horizon College in Heerhugowaard.

Zijn er onderwerpen die u graag in deze nieuwsbrief zou willen zien, laat het ons weten!

Redactie: HC Communicatie | Tel: (072) 547 67 36

 

 
foot back