header
 

Oktober 2014

 

Decanenbijeenkomsten schooljaar 2014-2015

Ook dit schooljaar organiseert het Horizon College decanenbijeenkomsten om decanen op de hoogte te houden over belangrijke ontwikkelingen binnen het mbo-onderwijs in het algemeen en het Horizon College in het bijzonder. Onderstaand een overzicht van deze decanenbijeenkomsten, waar we u ook dit jaar weer hopen te ontmoeten: Lees verder

Nieuwe brochures met de beroepsopleidingen 2015-2016

Binnenkort ontvangt u een box met nieuwe brochures van het Horizon College. In deze brochures vindt u de beroepsopleidingen die we volgend schooljaar (2015-2016) aanbieden. Lees verder

Vernieuwing opleidingen Uniformberoepen

Kort na de zomervakantie dit jaar ontving het Horizon College het bericht van het Ministerie van Defensie dat zij ervoor hebben gekozen om met ingang van 1 augustus 2015 nog slechts met een beperkt aantal ROC’s in Nederland de opleidingen Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) uit te voeren. Helaas betekent dit ook voor het Horizon College dat wij deze (succesvolle) opleidingen niet meer kunnen aanbieden. Lees verder

Workshop voor ouders en hun kind: ‘Kiezen, hoe begeleid je dat?’

Een vervolgopleiding kiezen is lastig. Ouders kunnen niet kiezen voor hun kind maar ze kunnen hun zoon of dochter wel ondersteunen bij de keuze. Daarom organiseert het Horizon College de workshop ‘Kiezen, hoe begeleid je dat?’. Ouders kunnen deze workshop uitsluitend samen met hun kind volgen. Binnenkort moeten de examenleerlingen van uw school een keuze maken voor een vervolgopleiding. Om deze leerlingen te ondersteunen in het keuzeproces vragen wij u, als decaan om de workshop onder de aandacht te brengen van hun ouders. Lees verder

Studie Experience Zaanstad

Op donderdag 30 oktober wordt in Zaandam voor de tweede keer de Studie Experience beurs gehouden. De beurs is geopend van 10.00 tot 21.00 uur en vindt plaats in het Taets Art and Event park in Zaandam. Studie Experience is een regionale studie- en beroepskeuze beurs waarbij leerlingen van het voortgezet onderwijs in contact komen met een breed scala aan vervolgmogelijkheden. De beurs is een uitstekende gelegenheid voor scholen, decanen, mentoren en coördinatoren om leerlingen in contact te laten komen met een divers aanbod van vervolgmogelijkheden. Een hoog percentage leerlingen weet vaak nog niet wat zij na hun huidige schoolperiode willen gaan doen, Studie Experience helpt ze daar een handje bij! Lees verder

Topsportopleidingen bij het Horizon College

Twee jaar geleden startte het Horizon College met de Topsportopleiding op niveau 2: een mbo-opleiding die het jongeren mogelijk maakt om studie en topsport goed met elkaar te combineren. Inmiddels zijn vier jonge topsporters geslaagd voor hun diploma Sport- en Bewegingsbegeleider. De topsportopleidingen worden volgend schooljaar op diverse niveaus aangeboden: Sport- en Bewegingsbegeleider niveau 2, Sport- en Bewegingsleider niveau 3 en Sport- en Bewegingscoördinator niveau 4. Lees verder

Veel vernieuwingen bij Horizon College Heerhugowaard

In de zomervakantie  is er hard gewerkt in het Horizon College in Heerhugowaard. De kapsalon, de leskeuken en het restaurant zijn verbouwd en grotendeels opnieuw ingericht. Dit zorgt ervoor dat het Horizon College in alle opzichten voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van Arbo en onderwijs. De nieuwe kapsalon biedt veel ruimte en overzicht. Dit is belangrijk omdat hier vaak met grote groepen leerlingen gewerkt wordt. Tussen de 20 en 40 leerlingen zijn hier regelmatig gelijktijdig aan het werk. De nieuwe indeling en het gebruik van room dividers zorgen ervoor dat docenten eenvoudiger het overzicht kunnen houden. De salon voldoet in alle opzichten aan de laatste arbo-normen, zo zijn er bijvoorbeeld telescopisch in hoogte verstelbare wasbakken aangeschaft. Door het gebruik van moderne kleuren en materialen is er een eigentijdse uitstraling gecreëerd. Over de inrichting van de nieuwe salon is heel goed nagedacht. Alle relevante partijen zijn hierbij betrokken. Een brede commissie bestaande uit leerlingen, docenten, management en afgevaardigden uit het bedrijfsleven, beoordeelden de voorstellen van geselecteerde bedrijven. Unaniem kwamen zij tenslotte tot hun keuze. Lees verder

Bezoek minister-president Rutte aan Horizon College groot succes

Minister-president Rutte heeft woensdag 3 september het Horizon College bezocht. In het kader van de opening van het nieuwe studiejaar kwam hij naar de locatie Heerhugowaard. Daar kreeg hij een rondleiding langs de verschillende opleidingen. Zo bezocht de minister-president de kappersopleiding, kreeg hij tekst en uitleg bij een les waar digitale leermiddelen worden gebruikt en vertelden bakkers in opleiding over hun talenten. Vervolgens ging de minister-president naar de opleiding Motorvoertuigentechniek. Meerdere studenten gingen met hem in gesprek en vertelden over het vak motorvoertuigentechniek. De rondleiding werd afgesloten met een bezoek aan de vernieuwde leskeuken. Lees verder

Mbo-uitblinker 2014

Donderdag 9 oktober vond het landelijke mbo-uitblinkersgala plaats. De uitblinker van het Horizon College, Marvin Zwart, was daar uiteraard ook bij aanwezig. Marvin volgde op de locatie Heerhugowaard de opleiding Verkoper Detailhandel niveau 2. Marvin liep tegen grote achterstanden aan maar met een enorme dosis doorzettingsvermogen heeft hij tegenslagen overwonnen en alsnog veel bereikt. Zo heeft hij inmiddels ook het diploma Verkoopspecialist Detailhandel niveau 3 behaald en start hij volgend schooljaar met de opleiding Ondernemer Detailhandel niveau 4. Lees verder

Zijn er onderwerpen die u graag in deze nieuwsbrief zou willen zien, laat het ons weten!

Redactie: HC Communicatie | Tel: (072) 547 67 36

 

 
foot back