header
 

Maart 2016

 

Werken in de jeugdzorg

In het mbo gaat het komend schooljaar veel veranderen. De kwalificatiedossiers (de wettelijke kaders van examineren en opleiden) worden heringericht om opleidingen beter op de ontwikkelingen in het werkveld aan te laten sluiten. De grootste verandering binnen de sector Welzijn is dat de opleidingen Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang en Pedagogisch Medewerker 4 Jeugdzorg opgaan in de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4. Leerlingen die willen werken met jongeren tussen de 12 en 23 jaar kunnen nu ten onrechte de indruk krijgen dat de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker 4 alleen gericht is op werk met jonge kinderen. Lees verder

OpleidingsaanbodSamenwerking Regio College en Horizon College

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2016-2017 hebben het Horizon College en het Regio College hun opleidingsaanbod in Purmerend verdeeld. Leerlingen die in Purmerend kiezen voor een opleiding binnen Gezondheidszorg, Welzijn en Techniek schrijven zich in bij het Regio College en starten op de locatie Spinnekop 2. Leerlingen voor opleidingen binnen Economie, Handel & Dienstverlening en Sport & Bewegen schrijven zich in bij het Horizon College en volgen hun onderwijs aan de Van IJsendijkstraat 148. De verdeling van de opleidingsportfolio is één van de stappen die genomen wordt, vooruitlopend op de eerder aangekondigde nieuw te bouwen school in het Karekietpark te Purmerend. Dit gebouw voorziet in een gezamenlijke huisvesting. Lees verder

Sport & Bewegen wint verkiezing Opleiding van het jaar

Jaarlijks organiseert het Horizon College de verkiezing voor de Opleiding van het jaar. Er waren vier opleidingen genomineerd die door een onafhankelijke jury zijn beoordeeld. Dit jaar zijn de opleidingen van Sport & Bewegen als winnaar uit de bus gekomen. Met de verkiezing wil het Horizon College vernieuwing in de opleidingen stimuleren. De prijs waardeert de inzet en kwaliteit van medewerkers die zich inzetten voor onderwijsvernieuwing. Lees verder

Afscheid JohnVoorzitter College van Bestuur neemt afscheid

John van de Langenberg heeft, na bijna vijftien jaar, afscheid genomen als voorzitter van het Horizon College. Onder zijn hoede fuseerden streekscholen, educatie, mts en meao tot één nieuw roc. Met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zet John van de Langenberg een punt achter zijn bestuurlijke loopbaan. Lees verder

Leerlingen Horizon College regionaal kampioen brood en banket

Nadia Jongejan, Cees Lust en Bart op den Kelder, leerlingen van de afdeling Brood & Banket, zijn in de prijzen gevallen tijdens de regionale kampioenschappen van de Stichting Jeugdvak-wedstrijden. Het drietal won in hun categorie en zij mogen 5 april meedoen aan het Nederlands Kampioenschap. Lees verder

Zijn er onderwerpen die u graag in deze nieuwsbrief zou willen zien, laat het ons weten!

Redactie: HC Communicatie | Tel: (072) 547 67 36

 

 
foot back