Untitled Document Untitled Document

Nieuwsbrief Beroepskolom - nr. 2 - Maart 2008

Untitled Document

VOORWOORD

stuurgroepVan de Stuurgroep Beroepskolom Gezondheidszorg en Welzijn

15 april is het zover. Dan komen we met zeer velen samen in Heerhugowaard om de resultaten die we hebben bereikt tot nu toe, te vieren. We doen dat met opleiders, managers en andere betrokkenen uit de scholen en instellingen waar we mee samenwerken in de Beroepskolom Gezondheidszorg en Welzijn. Hiermee realiseren we stapsgewijs de doelen zoals we die ons in de visienota Loopbaan Leren Gezondheidszorg en Welzijn 2010 hebben gesteld. Zie Notitie Loopbaan Leren GZ & W 2010. Naast de nieuwe aktiviteiten staat dit schooljaar sterk in het licht van "borgen en implementeren": zorgen dat we de goede dingen ook goed blijven doen op den duur. Lees verder

 

johanVan leer- en ontwikkellijnen naar doorstroomlijnen voor alle sectoren

In de beroepskolom Gezondheidszorg en Welzijn wordt al enkele jaren gewerkt met 8 leer- en ontwikkellijnen. Op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers in het MBO, waarbij gewerkt wordt met 25 competenties, streeft het Horizon College er naar om voor alle sectoren competenties te benoemen. Op basis van de 25 competenties (standaard MBO competenties) is het goed mogelijk competenties te benoemen die begeleid en beoordeeld kunnen worden door de docenten van het VMBO in alle sectoren en leerwegen. Lees verder

 

tinekeVan de projectleider

Samen met Groningen...
We bevinden ons in een spannende periode. De voorbereidingen van de conferentie op 15 april zijn in volle gang. Het dreigt weer te gaan lukken: een expertise-uitwisselingsmiddag in De Zandhorst waar de producten van dit jaar worden voorgelegd aan VMBO/MBO/HBOdocenten en praktijkinstellingen. Ook is er een speciale workshop voor afdelingsleiders uit het VMBO over de vraag hoe al deze activiteiten kunnen worden ingebed en geborgd. Ook wordt good-practice uit het land ingebracht: Hoogeveen, Bolsward en Groningen. De toezegging van Jelly Zuidersma, programma-manager van het Expertisecentrum Het Stagebureau te Groningen om een inleiding te houden op onze conferentie is in meerdere opzichten veelbelovend. In de regio Groningen, Drenthe en de kop van Overijssel slagen praktijkinstellingen en scholen er in om de stages voor alle leerlingen via 1 matchingssyteem te plannen. De praktijkcarrousel voor VMBO-leerlingen draait ook al enige jaren. Daarnaast wordt er veel energie gestoken in de beroepen- en praktijkoriëntatie voor potentiële belangstellenden. Jelly zal ons het een en ander vertellen en ook laten zien via de site www.hetstagebureau.nl. Voor Groningen is interessant hoe hier in Noord-Holland wordt samengewerkt in de Beroepskolom Gezondheidszorg en Welzijn. Lees verder

Untitled Document
 

BEROEPSKOLOM 2007 - 2008 / COLOFON