Untitled Document Untitled Document Untitled Document

Nieuwsbrief Doorlopende Leerwegen - nr. 1 - December 2008

NIEUWS

groepCollega’s,
De kop er is af

Het team Doorlopende Leerwegen is met een frisse start begonnen aan dit nieuwe schooljaar. Eindelijk hebben we versterking gekregen door het aantrekken van  een onderwijskundig stafmedewerker. Jacqueline Koutstaal zal zich elders in deze nieuwsbrief voorstellen. Voor de helderheid; Jacqueline is tijdelijk aangesteld vanuit de contactschool Horizon College om op inhoud een aantal zaken voor Doorlopende Leerwegen uit te werken. Dekking  voor haar inzet komt vanuit de VSV subsidies!

Lees verder

afstemmingAfstemming programma's vmbo - mbo scholen regio Noord-Kennemerland

Inmiddels is het alweer bijna een jaar geleden dat het vernieuwde Regionaal Arrangement Noord-Kennemerland (RA NK) is ondertekend door de Centrale Directies en Colleges van Bestuur van de vo-scholen en mbo instellingen in Noord-Kennemerland. De ondertekening vond plaats op 19 december 2007, de afspraken gelden voor de periode 2008 - 2013. Lees verder

johanCollega's

Met enige trots doe ik de aftrap van de eerste digitale nieuwsbrief Doorlopende Leerwegen. Samen met Frans Zoetelief van het ROC Horizon College en Tineke Sijp vanuit de beroepskolom Gezondheidszorg en Welzijn ben ik actief op het terrein van de aansluitingsprojecten tussen het vmbo en het mbo. Bij alle activiteiten ondervinden we veel secretariële, administratieve, onderwijsinhoudelijke en organisatorische ondersteuning van Linda Ritsema, Edith Willemse, Silvia Schutz, Rob Duijker, Jan Duursma en Saskia Hovinga. De communicatie en de PR wordt verzorgd door Gemma de Vries, de opvolgster van Nicky Faroque. Lees verder

Untitled Document