Untitled Document Untitled Document

nr. 2 jaargang 2 - Oktober 2009

NIEUWS

groep

Doorlopende Leerwegen... "Een nieuw schooljaar, doorgaan op de goede weg en nieuwe kansen pakken".

Beste collega's,
Het project Doorlopende Leerwegen groeit en bloeit. Wij hebben jullie door middel van allerlei verslagen en informatie het afgelopen jaar geïnformeerd over de voortgang van diverse deelprojecten en activiteiten die er zijn om de leerweg van vmbo naar mbo in een doorlopende opleiding te realiseren. In alle sectoren van het vmbo en mbo wordt daar aan gewerkt in onze regio's. Vlak voor de zomer hebben de projectleiders in samenwerking met de opleidingen Sport & Bewegen en Uniforme beroepen convenanten ondertekend met het Martinuscollege uit Grootebroek en het Petrus Canisius College uit Alkmaar. Met dit samenwerkingsverband wordt er een intensieve samenwerking gerealiseerd. Lees verder

bezoekBezoek leerlingen Berger Scholen Gemeenschap aan ROC Horizon College

41 Leerlingen van De Berger Scholengemeenschap brengen op drie verschillende dagen een bezoek aan het Horizon College in het kader van de aansluiting van het vmbo op het mbo. Op de bezoekdagen krijgen zij een algemene indruk van het Horizon College, zij kiezen voor een bezoek aan de sector waar zij eventueel een beroepsopleiding willen volgen en op de derde dag maken zij kennis met een opleiding van hun keuze.
Lees verder

Docenten vmbo op bezoek bij Horizon College

Op 4 juni zijn vmbo TL docenten van het Trinitas College op bezoek geweest bij het Horizon College te Alkmaar en Heerhugowaard. Zij zijn in gesprek gegaan met docenten van verschillende sectoren om een beter beeld te krijgen van competentiegericht onderwijs. Lees verder

carrousel2Voorgenomen fusie Horizon College en Regio College

Zoals u wellicht uit diverse persberichten heeft kunnen lezen bestaat het voornemen dat het Horizon College en het Regio College samen gaan. De fusie tussen beide regionale opleidingscentra (roc) boven het Noordzeekanaal moet per 1 januari 2010 een feit zijn. Lees verder

Untitled Document