Untitled Document Untitled Document

nr. 3 jaargang 3 - November 2010

NIEUWS

projectleidersCollega’s,
De kop er is af

Het team Doorlopende Leerwegen is met een frisse start begonnen aan dit nieuwe schooljaar. Eindelijk hebben we versterking gekregen door het aantrekken van  een onderwijskundig stafmedewerker. Jacqueline Koutstaal zal zich elders in deze nieuwsbrief voorstellen. Voor de helderheid; Jacqueline is tijdelijk aangesteld vanuit de contactschool Horizon College om op inhoud een aantal zaken voor Doorlopende Leerwegen uit te werken. Dekking  voor haar inzet komt vanuit de VSV subsidies! Lees verder

Schrijf je nu in voor de gesubsidieerde training Portfoliogesprekken docenten

Inschrijven voor de training Portfolio-gesprekken docenten kan nog steeds. Sinds vorig schooljaar biedt het project VSV een gesubsidieerde training portfoliogesprekken aan voor vmbo-scholen, het ROC Horizon College en het Clusius College. Lees verder

hc-inVijfentwintig deelnemers Horizon College in doorstroomprogramma Hogeschool INHolland

Al jaren werken Hogeschool INHolland Alkmaar en het ROC Horizon College succesvol samen om de doorstroom van mbo naar hbo te optimaliseren. Als onderdeel van deze samenwerking wordt een doorstroomprogramma voor mbo’ers van niveau 4 aangeboden. Dit programma valt binnen het kader van het Regionaal Convenant Economie, waaraan ook de Hogeschool van Amsterdam en andere roc’s deelnemen. Op dit moment nemen 25 deelnemers van het Horizon College deel aan het doorstroomprogramma bij Hogeschool NHholland Alkmaar. Lees verder

jaquelineEven voorstellen: Jacqueline Koutstaal

Op 1 september ben ik begonnen als stafmedewerker onderwijs bij doorlopende leerwegen. Het Horizon College is niet nieuw voor mij, want van 1992 tot 2009 heb ik al bij het Horizon College gewerkt als docent Nederlands bij de sector Economie. Ik heb op verschillende niveaus en bij diverse opleidingen lesgegeven, de laatste jaren bij de opleiding Administratief Medewerker niveau 2. Hier werd ik regelmatig geconfronteerd met problemen bij de overgang van vmbo naar mbo. Lees verder

Untitled Document