Untitled Document Untitled Document

nr. 1 jaargang 4 - Februari 2011

Roc’s verzorgen juist beroepsbeeld tijdens leerlingbezoekdagen

De Leerlingbezoekdagen op 9 en 10 december zijn een initiatief van acht roc’s in West-Friesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek/Waterland. De dagen zijn op alle locaties goed verlopen. Via de website www.leerlingbezoekdagen.nl kozen vmbo-leerlingen welke opleiding zij wilden bezoeken. De deelnemende opleidingen verzorgden zelf een programma.

Het doel van de leerlingbezoekdagen is om het beroepsbeeld bij vmbo-leerlingen te verduidelijken. Afdelingen geven algemene informatie over de opleiding, waarin de manier van werken aan bod komt, welk beroep je ermee kunt uitoefenen, welke lesmaterialen er zijn en wat de mogelijke vervolgopleidingen zijn. Verder krijgen de leerlingen een theorie- en praktijkles en een rondleiding door de school. In totaal hadden zich 5653 leerlingen aangemeld voor deelname aan de Leerlingbezoekdagen 2010. In vergelijking met vorig jaar, met 5961 aanmeldingen, dus een kleine daling.

Het doel van alle acht roc’s is om een goed beeld van de opleiding te schetsen. De roc’s zijn sterk in samenwerken in het kader van de leerlingbezoekdagen. Zijn er teveel aanmeldingen bij het Nova College voor een bepaalde opleiding die het Horizon College ook aanbiedt? Dan neemt het Horizon College de leerlingen ‘over’ om hen de opleiding van hun keuze te tonen. Dit was aan de orde bij de opleiding Sport en Bewegen, die dit jaar het meest bezocht werd en waarvoor ook de meeste aanmeldingen zijn dit jaar.

Vierenveertig procent van de leerlingen wilde graag het Horizon College bezoeken, de overige leerlingen kozen voor een van de andere deelnemende roc’s, zoals het Clusius College, HMC mbo Vakschool voor hout, meubel en interieur, Media College, ROC Nova College, ROC Kop van NH, ROC van Amsterdam, of het Regio College.

De leerlingen hebben ook dit jaar een evaluatieformulier ingevuld. Hieruit bleek dat zij een goed beeld hebben gekregen van de opleiding, waardoor voortijdig schooluitval kan worden gereduceerd. Zij weten beter wat de opleiding en het vak inhouden. De overige resultaten worden gepresenteerd tijdens de Resonansbijeenkomst  op 17 maart 2011.

Mira Hogers
DIA

Untitled Document