Untitled Document Untitled Document

nr. 1 jaargang 4 - Februari 2011

Doorlopende Leerwegen en contactschool VSV en Plusvoorzieningen

Voortdurend bereiken ons berichten over de relatie en de verantwoordelijkheden tussen de activiteiten rondom Doorlopende leerwegen en alle acties die uitgezet worden voor het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten (VSV). Niet voor iedereen is dit helder, daarom leidt het regelmatig tot ongenuanceerde uitlatingen. Ik hoop in dit artikel hierover enige duidelijkheid te geven.

Doorlopende Leerwegen
Activiteiten in Doorlopende Leerwegen zijn structureel opgenomen in het beleid van de regio’s Noord-Kennemerland en West-Friesland om de aansluiting tussen de vo-scholen, het Horizon College en het Clusius College te verbeteren. Projectleider vanuit het Horizon College is Frans Zoetelief en vanuit de vo-scholen Johan van de Grift. Secretariële en uitvoerende ondersteuning wordt verzorgd door Edith Willemse en Linda Ritsema. Tijdelijke ondersteuning op inhoud wordt gerealiseerd door Jacqueline Koutstaal totdat de werkzaamheden vanuit de contactschool (Horizon College) door Frans Zoetelief en Johan van de Grift afgerond zijn. Vermoedelijk is dat op 01-01-2012. Verantwoording van werkzaamheden en resultaten wordt afgelegd aan het bestuurdersoverleg Regionaal Arrangement Noord-Kennemerland en het bestuurdersoverleg West-Friesland.

Contactschool VSV en Plusvoorzieningen
Voor de uitvoering van het convenant Voortijdig Schoolverlaten en Plusvoorzieningen is het Horizon College contactschool voor de regio. Projectleiders Johan van de Grift en Frans Zoetelief verzorgen voor de regio coördinerende werkzaamheden. Marijke van der Meer is projectleider VSV en Plusvoorzieningen in het Horizon College. De medewerkers die bij de coördinatie en uitvoering betrokken zijn en ook een werkplek hebben op het Horizon College, verrichten hun werkzaamheden dus niet voor het HC, maar voor de regio’s West-Friesland en Noord-Kennemerland.

Ten onrechte gaan er steeds geluiden op dat er wel erg veel medewerkers op het Horizon College werkzaam zijn bij Doorlopende leerwegen. Ik hoop met deze korte uiteenzetting daarover enige duidelijkheid te hebben verschaft. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Frans Zoetelief of Johan van de Grift.

Namens de projectleiders Doorlopende Leerwegen,
Johan van de Grift

Untitled Document