Untitled Document Untitled Document

nr. 1 jaargang 4 - Februari 2011

VSV NIEUWS

bert fintelmanVSV is geen project

Schooljaar 2010-2011 is het jaar van terugdringen voortijdige schoolverlaten (VSV) ofwel voortijdig schooluitval. Lees verder

Kiezen doe je zelf en ELKK nadrukkelijk in de lucht

Na een succesvolle pilot Kiezen doe je zelf in 2010 is nu de tweede fase gestart op 1 februari 2011. Deze tweede periode loopt tot de zomervakantie. In die tijd hebben alle derdejaars leerlingen van de vo scholen in de beide regio’s de mogelijkheid om activiteiten te bezoeken bij het Clusius College en het Horizon College. De uitvoering van dit project is groot. Naast het scholen van de decanen van de vo scholen in het gebruik van de website www.kiezendoejezelf.nl moeten er ook activiteiten door de mbo scholen ontwikkeld worden. Lees verder

verzuimcoordinatorenInzet verzuimcoördinatoren in strijd tegen VSV op Horizon College

Het Horizon College maakt zich hard voor de strijd tegen voortijdig schoolverlaten (VSV). VSV gaat bijna altijd gepaard met verzuim van de deelnemer. Om verzuim gericht aan te pakken zijn Petra Arntzen en Karin Breeker gestart als verzuimcoördinatoren. Zij zijn de contactpersonen van het Horizon College voor wat betreft alle vragen over en hulp bij verzuimende deelnemers. Voor iedere locatie is een verzuimcoördinator voor 0,6 fte beschikbaar. Lees verder

SASKIESaskia Schoenfeld aan het woord

Zo nu en dan komt een collega aan het woord in deze rubriek. Deze keer is dat Saskia Schoenfeld. Wat zijn haar werkzaamheden? Hoe kijkt zij aan tegen VSV? En gelooft zij in de genomen VSV maatregelen? Je leest er over in dit artikel. Lees verder

Untitled Document