Untitled Document Untitled Document

nr. 1 jaargang 4 - Februari 2011

COLOFON

De Nieuwsbrief Doorlopende Leerwegen is een periodieke uitgave (3 x per jaar) van de Projectgroep Doorlopende Leerwegen. De volgende uitgave verschijnt in januari 2011.

Doelgroep
Docenten, managers, decanen en bestuurders van scholen en instellingen in regio West-Friesland en Noord-Kennemerland die bij de doorloop vmbo naar mbo zijn betrokken. Verder Kenniskringen, sectordirecteuren, interne decanen van het ROC Horizon College en geïnteresseerden.

Redactie

Projectorganisatie Doorlopende Leerwegen

Eindredactie
Gemma de Vries, (072) 547 67 33
g.devries@horizoncollege.nl

Planning en distributie
Edith Willemse, (072) 547 66 58
e.willemse@horizoncollege.nl

Opmaak
Jona Kok, (072) 547 67 40
j.kok@horizoncollege.nl

Untitled Document