Untitled Document Untitled Document

nr. 1 jaargang 4 - Februari 2011

NIEUWS

Prioriteiten Doorlopende Leerwegen in 2011

Wat de projectleiders Doorlopende Leerwegen betreft, wordt 2011 het jaar van de optimale afstemming! Bij het schrijven van de introductie van de tweede nieuwsbrief Doorlopende Leerwegen wil ik de volgende activiteiten wat specifieker onder de aandacht brengen: Lees verder

Doorlopende Leerwegen en contactschool VSV en Plusvoorzieningen

Voortdurend bereiken ons berichten over de relatie en de verantwoordelijkheden tussen de activiteiten rondom Doorlopende leerwegen en alle acties die uitgezet worden voor het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten (VSV). Niet voor iedereen is dit helder, daarom leidt het regelmatig tot ongenuanceerde uitlatingen. Ik hoop in dit artikel hierover enige duidelijkheid te geven. Lees verder

projectleidersVo en mbo in gesprek over koers doorlopende leerwegen

De aspectverantwoordelijke opleidingsmanagers mbo en de projectleiders voor doorlopende leerwegen kwamen op dinsdag 16 november bij elkaar om te praten over de koers van doorlopende leerwegen voor de komende jaren.
Lees verder

aansluitingAansluiting vmbo TL - mbo noodzakelijk voor de leerling

Op 16 november kwamen afdelingsleiders vmbo TL uit West-Friesland en Noord-Kennemerland bij elkaar op het Horizon College, samen met de opleidingsmanagers van het Horizon College die aspectverantwoordelijk zijn voor Doorlopende Leerwegen. Lees verder

Optimaliseren van de overgang vmbo-mbo

Vanaf het schooljaar 2011-2012 dienen alle mbo-opleidingen competentiegericht aangeboden te worden. Een achterliggende gedachten is het verbeteren van de overgang tussen het onderwijs en de beroepspraktijk. Verbeteringen op dit vlak zijn nodig om bij te kunnen blijven bij ontwikkelingen in de maatschappij. Competentiegericht onderwijs (cgo) kan aan de instroomzijde van het mbo, de overgang van vmbo naar mbo, mogelijk ook ingezet worden om de aansluiting te verbeteren. Lees verder

Roc’s verzorgen juist beroepsbeeld tijdens leerlingbezoekdagen

De Leerlingbezoekdagen op 9 en 10 december zijn een initiatief van acht roc’s in West-Friesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek/Waterland. De dagen zijn op alle locaties goed verlopen. Via de website www.leerlingbezoekdagen.nl kozen vmbo-leerlingen welke opleiding zij wilden bezoeken. De deelnemende opleidingen verzorgden zelf een programma. Lees verder

Untitled Document