Untitled Document Untitled Document

nr. 1 jaargang 4 - Februari 2011

UIT DE WERKGROEPEN

Aansluiting vmbo-TLDocenten vmbo-mbo Bouw krijgen inzicht in leerproces jongeren

Wat gaat er om in de belevingswereld van jongeren? Hoe gaan we daar in het onderwijs mee om? En hoe zet je jongeren aan tot leren? Op deze en meer vragen werd antwoord gegeven in de themabijeenkomst Breinleren, van het Platform Bouwaansluiting vmbo-mbo Noord-Holland Noord op 17 november in Heerhugowaard. Lees verder

Alle elementen in beeld in de aansluiting
vo - mbo
 

Het portfolio vormt de basis voor de doorstroom van vmbo naar mbo, alle activiteiten om een doorgaande leerlijn van vmbo naar mbo te creëren krijgen een plaats in het portfolio. Het portfolio geeft inzicht in de ontwikkeling van de leerling op de doorstroomcompetenties, de activiteiten die de leerling heeft ondernomen om tot een goede keuze voor een vervolgopleiding te komen, de vorderingen van de leerling op taal en rekenen en de verrichtingen van de leerling bij de beroepsgerichte vakken. Lees verder

Untitled Document