Untitled Document Untitled Document

nr. 1 jaargang 4 - Februari 2011

PLUSVOORZIENINGEN

Uitnodiging Regionale Uitwisselingsbijeenkomst Plusvoorzieningen

Reserveer de middag van 17 maart alvast in je agenda! Dan organiseert de Contactschool de regionale uitwisselingsbijeenkomst Plusvoorzieningen. Zoals vrijwel iedereen nu weet zijn de programma’s, die gefinancierd worden uit de "Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen overbelaste jongeren" binnen de scholen in Noord-Kennemerland en West-Friesland, volop in ontwikkeling of zelfs al van start gegaan.

In de regionale plannen van aanpak die de contactschool in februari 2010 heeft ingediend bij het ministerie van OCW, is expertise-uitwisseling in de regio’s opgenomen. Eén van de speerpunten van de contactschool is namelijk het faciliteren van kennisdeling en uitwisselen van ervaring om tot hoogwaardige en professionele plusvoorzieningen in de regio’s te komen.

Omdat iedereen inmiddels volop aan het pionieren is binnen deze nieuw gedefinieerde en extra gefinancierde doelgroep, is de aanleiding daar om met elkaar ervaringen te delen over o.a. de doelgroep, ideeën, aanpak en knelpunten.

De Contactschool organiseert daarom een "Regionale Uitwisselingsbijeenkomst" om iedereen in de gelegenheid te stellen nadere informatie te ontvangen en van gedachten te wisselen.

In het programma van de Regionale Uitwisselingsbijeenkomst wordt o.a. opgenomen:

  1. Een presentatie van de verschillende aanpakken m.b.t. de Plusvoorzieningen
  2. Toelichting over het onderzoek van ResearchNed
  3. Gelegenheid tot gesprek in kleinere groepen

Uiteraard zijn suggesties voor deze bijeenkomst van harte welkom.

Datum: 17 maart 2011
Tijd: 13.00 - 16.30 uur
Locatie: ROC Horizon College, Maelsonstraat 24, Hoorn.
Ruimte: Conferentiezaal.
Doelgroep: directies en alle medewerkers die betrokken zijn bij de Plusvoorzieningen van vmbo- en mbo-scholen in Noord-Kennemerland en West-Friesland.

Johan van de Grift

Untitled Document