Untitled Document Untitled Document

nr. 1 jaargang 4 - Februari 2011

DL Werkgroepen

Projectbureau Doorlopende Leerwegen vmbo mbo
Projectleiders
Frans Zoetelief, Projectleider DL (ROC Horizon College)
Johan van de Grift, Projectleider DL (vmbo-scholen)

Onderwijskundige ondersteuning
Jacqueline Koutstaal, Doorlopende Leerwegen
Saskia Hovinga, Swaen Projectmanagement & Advies
Rob Duijker, Onderwijskundig Begeleider SLO
(Stichting Leerplanontwikkeling)

Communicatie Advies
Gemma de Vries, communicatieadviseur

Projectsecretariaat
Linda Ritsema, directiesecretaresse
Edith Willemse, directiesecretaresse
Liesbeth Mantjes, directiesecretaresse
Projectbureau Voortijdig Schoolverlaten (VSV) vo en mbo
Frans Zoetelief, Projectleider VSV (ROC Horizon College)
Johan van de Grift, Projectleider VSV (vmbo-scholen)
Kees van Bruggen, stafmedewerker
Saskia Schoenfeld, projectmedewerker
Projectbureau S(succes)-factor Sector Gezondheidszorg en Welzijn
Tineke Sijp, Projectleider S-factor
Willemijn Melis Stafmedewerker S-factor
Sonja Snijders, projectsecretaresse
Bestuurdersoverleg West-Friesland
De heer W. Zoethout, portefeuillehouder vo-mbo
Voorzitter Kerndirectie Tabor Scholengemeenschap
Managementraad West-Friesland
Ton van Waardenburg, voorzitter
Algemeen directeur Praktijkschool West-Friesland
Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Noord-Kennemerland
Mevrouw A. Harteveld, portefeuillehouder
Voorzitter College van Bestuur Petrus Canisius College
Aspectverantwoordelijke directeur ROC Horizon College
Bert Fintelman Sectordirecteur Welzijn & Educatie
Aspectverantwoordelijke Opleidingsmanagers ROC Horizon College
Economie:
Gezondheidszorg:
Handel & Dienstverlening:
Purmerend:
Techniek:
Welzijn & Educatie:
Albert Aarts
Els Ligthart
Rolf Hoekstra
Vacature
Theo van den Wijngaard
Mirjam Coevert
Groepen Doorlopende Leerwegen VMBO-MBO 2009 - 2010

Regiegroep

Voorzitter:
Johan van de Grift (vmbo-scholen, projectleider Doorlopende Leerwegen)

Werkgroepleden:
Frans Zoetelief (ROC Horizon College, projectleider Doorlopende Leerwegen)
Jacqueline Koutstaal (ROC Horizon College, stafmedewerker Doorlopende Leerwegen)
Carl Stegmann (adjunct-sectordirecteur onder- en bovenbouw kb/bb, lwoo Trinitas College,  vertegenwoordiger RA-NKL)
Marion Winkelhuis (adjunct-directeur vmbo Atlas College Titaan, vertegenwoordiger bestuurdersoverleg West-Friesland)
Rob Duijker (SLO, onderwijskundige)
Theo van den Wijngaard (ROC Horizon College, aspectverantwoordelijke opleidingsmanager Doorlopende Leerwegen)
Els Ligthart (ROC Horizon College, aspectverantwoordelijke opleidingsmanager Doorlopende Leerwegen)
Tineke Sijp (ROC Horizon College, projectleider S-factor)
Mirjam Coevert (ROC Horizon College, opleidingsmanager Welzijn)
Hettie de Jongh (INHolland, vertegenwoordiger hbo)


Voorzittersoverleg


Voorzitter:
Johan van de Grift (vmbo-scholen, projectleider Doorlopende Leerwegen)

Frans Zoetelief (ROC Horizon College, projectleider Doorlopende Leerwegen)
Jacqueline Koutstaal (ROC Horizon College, stafmedewerker Doorlopende Leerwegen)
Rob Duijker (SLO, onderwijskundige)
Voorzitters werkgroepen Doorlopende Leerwegen van ROC Horizon College:
Jacqueline Koutstaal (Doorlopende Leerwegen)
Theo Zentveld (sector Economie)
Ron Bredie (sector Economie)
Bert Boer (sector Welzijn)
Marianne Stoop (sector Handel & Dienstverlening)
Ruud Nieumeijer (sector Handel & Dienstverlening)
Hans Bleeker (sector Handel en Dienstverlening)
Kees Kuin (sector Handel en Dienstverlening)
Sonja Dijkhuis (sector Gezondheidszorg)
Peter van der Hulst (Trinitas College)
Werkgroep Horeca
Voorzitter:
Ruud Niemeijer (ROC Horizon College)

Werkgroepleden:
Vacature (ROC Horizon College)
Marco Nannis (Petrus Canisius College)
Chris Meijering (Van der Meij College)
Theo Muller (Atlas College Titaan)
Casper Manshanden (Martinus College)
Perry Bron (Scholen aan Zee)
Rob Duijker, onderwijskundige ondersteuning (SLO)

Projectplan Consumptieve techniek - Horeca 2010-2011
Werkgroep SDV - Faciltaire Dienstverlening
Voorzitter:
Marianne Stoop (ROC Horizon College)

Werkgroepleden:
Wim Vriend (ROC Horizon College)
Martijn Heemskerk (Martinus College)
Ria Kalksma (Petrus Canisius College)
Catry Rusting (Tabor d'Ampte)
Almuth Mohr (Trinitas College)
Susan Kruis (Van der Meij college)
Jolanda Keff (GSG Schagen)
Rob Duijker, onderwijskundige ondersteuning (SLO)

Projectplan SDV - FD 2010-2011
Werkgroep ICT
Voorzitter:
Theo Zentveld (ROC Horizon College)

Werkgroepleden:
Cees Wijnker (ROC Horizon College)
Hans Oostendorp (PCC)
Bud Westenberg (Wiringherlant College)
Jan van den Berg (Martinus College)
Lucas Kalf (Martinus College)
Cornelis Winkel (Atlas College Titaan)
Rens Boontjes, (Atlas College Edam)
Rob Duijker, onderwijskundige ondersteuning (SLO)

Projectplan ICT - MBO 2010-2011
Werkgroep SDV - Uniformberoepen
Voorzitter:
Ron Bredie (ROC Horizon College)

Werkgroepleden:
Vacature (ROC Horizon College)
Monique Bleij (Tabor d'Ampte)
Hans Laurensen (GSG Schagen)
Guido Nibbering (Petrus Canisius College)
Dik Schouten (Martinus College)
Vincent Janse (Trinitas College)
Marieke van Essen (Van der Meij College)
Rob Duijker, onderwijskundige ondersteuning (SLO)

Projectplan SDV - Uniformberoepen 2010-2011
Werkgroep SDV - Sport en Bewegen
Voorzitter:
Bert Boer, Voorzitter (Horizon College)

Werkgroepleden:
Oscar Schoonhoven (ROC Horizon College)
Jerome Blankenspoor (Petrus Canisius College)
Jan Piet Luijckx (Tabor d'Ampte)
Ed Haakman (Martinus College)
Channa Bak (Van der Meij College)
Marcel Verhage (Trinitas College)
Roel Trompert (Tabor d'Ampte)
Ronald Leek (GSG Schagen)
Rob Duijker, onderwijskundige ondersteuning (SLO)

Projectplan SDV - Sport Bewegen 2010-2011
Werkgroep SDV - Sport en Bewegen LO2
Voorzitter:
Bert Boer, Voorzitter (Horizon College)

Werkgroepleden:
Bert Boer (ROC Horizon College)
Rene Appelman (Trinitas College)
Ron Melchers (PCC)
Patrick Slagter (Atlas College Copernicus)
Rob Duijker, onderwijskundige ondersteuning (SLO)

Projectplan SDV - Sport Bewegen LO2 2010-2011
Werkgroep Detailhandel NKL
Voorzitter:
Hans Bleeker (ROC Horizon College)

Werkgroepleden:
Ingrid Sprenger (ROC Horizon College)
Evelyne Spaansen (GSG Schagen)
Jacob Blokker (Van der Meij College)
Nico Dudok (PCC)
Rob Duijker, onderwijskundige ondersteuning (SLO)

Projectplan Detailhandel NKL 2010-2011

Werkgroep Detailhandel WFL
Voorzitter:
Kees Kuin, Voorzitter (Horizon College)

Werkgroepleden:
Theo Kuipers (ROC Horizon College)
Hans Bleekers (ROC Horizon College)
Jacob Blokker (Van der Meij College)
Willem Dudink (Martinuscollege)
Ronald de Roo (Atlas College Titaan)
Saskia Snijders (Altlas College Edam)
Sjaak de Groot (Tabor d'Ampte)Vacature (Wiringherlant)

Projectplan Detailhandel WFL 2010-2011
Advies- en ontwikkelgroep Aansluiting Taal en Rekenen
Voorzitter:
Jacqueline Koutstaal, Voorzitter (Horizon College)

Werkgroepleden:
Dominique Nieuwland (Stedelijk Dalton College Alkmaar)
Ben van der Heijden (SG Tabor Werenfridus)
Petra Massee (SG Tabor Oscar Romero)
Anneke Gouwenberg (Trinitas College, Johannes Bosco)
Joost Piscaer (Petrus Canisius College, Fabritius)
Paulien Steman (Trinitas College, Johannes Bosco)
Martien de Boer (Atlas College Titaan)
Eva de Leeuw (Jan Arentsz)
Wiebe Visser (Martinuscollege)
Tiny Moonen (SG Tabor d’Ampte)
Sam van Berkel (SG Tabor d’Ampte)

Projectplan Ontwikkel en adviesgroep Aansluiting Taal en Rekenen

S-factor

Werkgroep vmbo - mbo 
Voorzitter:
Sonja Dijkhuis (ROC Horizon College)

Werkgroepleden:
Carola Schrama (Petrus Canisius College)
David Hartevelt (ROC Horizon College)
Francien Miedema (ROC Horizon College)
Hanny Besseling (ROC Horizon College)
Henk-Jan van der Horst (ROC Horizon College)
Inge Zimmerman (ROC Horizon College)
Jan Jonker (ROC Horizon College)
Jeanette Burger (ROC Horizon College)
Karine Nijhof (Martinuscollege)
Kathy de Groot (Petrus Canisius College)
Ljenna Kolobova (ROC Horizon College)
Lydia de Wit (Tabor d'Ampte)
Maartje Koopman (ROC Horizon College)
Marcel Ursem (ROC Horizon College)
Margriet Landru (Wiringherlant)
Peter Vijselaar (ROC Horizon College)
Renée Jonkers (PCC)
Ria Kalksma (PCC)
Simone van Nieuwenhuyzen (Martinus College)
Nell Müller (Van der Meij College)
Twan van de Hazelkamp (Kadinsky College)
Gitta Dekker (Atlas College)
Suzan Roelofsen (Trinitas College)
Yolanda Dekker (Trinitas College)
Erik Boot (ROC Horizon College)

Projectplan S-factor DLW Zorg-Welzijn vmbo-mbo 2010 - 2011
Werkgroep Scholen Praktijk
Voorzitter:
Anja de Schutter (ROC Horizon College)

Werkgroepleden:
Andries van Dekken (Tabor d'Ampte)
Angela Jansen (Parlan Jeugdzorg)
Annet Hof (ROC Horizon College)
Bert ten Velthuis (Magenta Zorg)
Betty Schuurman (PCC)
Daniëlle Roffel (Martinuscollege)
Petra van Dijken (Van der Meij College)
Henriëtte Hoogerhuis (Trinitas College)
Henriëtte te Wechel (Leekerweide)
Jan van Buggenum (ROC Horizon College)
Jolet Wittebrood (ROC Horizon College)
Margreet Verberne (ROC Horizon College Gezondheidszorg)
Marja Ravenek (Elan Kinderopvang)
Petra Bieshaar (Zorgcentrum De Nieuwpoort)
Rini Cano (Van der Meij College)
Ria Rumping (Calibris)
Roderick de Vries (Westfriesgasthuis)
Irma Huisman (ROC Horizon College)

Projectplan S-factor DLW Zorg-Welzijn Scholen - Praktijk 2010 - 2011
Untitled Document