Untitled Document Untitled Document

nr. 2 jaargang 4 - Juni 2011

Nieuws

fransDe strijd voor de Doorlopende Leerweg gaat door

We zijn en blijven op vele fronten de strijd leveren voor een verbetering van een doorlopende leerweg van vmbo naar het mbo. We doen dat in de werkgroepen doorlopende leerwegen waarin vmbo- en mbo-docenten samenwerken. Maar ook de projectgroepen VSV en Plusvoorzieningen zijn actief om in de scholen te bewerkstelligen dat de leerlingen vmbo en deelnemers mbo daadwerkelijk gaan voelen dat zij in een natuurlijk doorstromend opleidingstraject zitten. Lees verder

johanVertrek als projectleider Doorlopende Leerwegen

De afgelopen vier jaar heb ik me als projectleider Doorlopende Leerwegen actief bezig gehouden met de aansluiting tussen het vo, het ROC Horizon College en AOC Clusius College. Voor de regio West-Friesland en Noord-Kennemerland heb ik daarin de vo scholen vertegenwoordigd. Een unieke baan waarin ik heel veel activiteiten in de aansluiting heb uitgezet en goede contacten heb opgedaan!
Lees verder

Bijeenkomst vakgroephoofden Nederlands en Wiskunde

Op dinsdag 14 juni jl. heeft de tweede bijeenkomst Taal en Rekenen voor vakgroephoofden Nederlands en Wiskunde van de vmbo-scholen in Noord-Kennemerland en West-Friesland plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomstĀ  is het implementatietraject voor de invoering van de referentieniveaus in de eindtoetsen en eindexamens besproken. Lees verder

Nieuwsbrief van de advies- en ontwikkelgroep taal en rekenen vo

Elke zes weken komt de advies- en ontwikkelgroep taal en rekenen bij elkaar. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de groep. Lees verder

Intrekking wetsvoorstel op het voortgezet onderwijs over de sectorvakken

De minister van OC&W heeft een wetsvoorstel ingetrokken, dat betrekking had op de sectorvakken op het voortgezet onderwijs. Het wetsvoorstel hield in dat er een wijziging moest komen waarmee wettelijke regels zouden worden versoepeld voor de sectorvakken op het vo, waarmee leerlingen kunnen doorstromen naar het mbo. De versoepeling gaat nu dus niet door. Lees verder

Untitled Document