header

December - 2012

head logo

keesBeste relatie van de sector Economie,

Na de eerste uitgave onze nieuwsbrief hebben we een aantal bemoedigende reacties gekregen. Dit was reden voor ons om met dit initiatief door te gaan. Lees verder

bcd_banner

geldAfdrachtvermindering Onderwijs voor Stagiaires niveau 1 & 2

Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) kunnen stageverlenende bedrijven gebruikmaken van een vermindering van de belasting- en premieafdracht voor verschillende groepen werknemers of voor bepaalde kosten die worden gemaakt. U hoeft als stageverlenend bedrijf dan minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing af te dragen dan u hebt aangegeven. De belangrijkste doelen van de afdrachtverminderingen zijn het stimuleren van de werkgelegenheid en het bevorderen van onderwijs en onderzoek. Lees verder

deelnemetsTevredenheid Beroeps Praktijkvorming

Jaarlijks doet de sector economie onderzoek naar de tevredenheid van bedrijven en deelnemers over de BPV, de Beroeps Praktijkvorming, ook wel stage genoemd. De bedrijven waarderen de BPV met een 7,1 en de leerlingen met een 7,6. Dit zijn natuurlijk resultaten waar we als sector best trots op zijn. Lees verder

diplomaRecordaantal geslaagden Cambridge Certificates

In november heeft op het Horizon College de uitreiking van de Cambridge Certificates plaatsgevonden. Dit jaar met een record aantal van 450 geslaagde deelnemers. Zij ontvingen het felbegeerde en internationaal hooggewaardeerde Cambridge certificate. Met in totaal (in twee sessies) bijna 1000 bezoekers was het een zeer succesvolle avond. Lees verder

stragewerktNieuwe website voor stagebegeleiders

Stagewerkt is een nieuwe website voor iedereen die een stagiair begeleidt. Op deze website vind je wekelijks nieuwe artikelen over het begeleiden van stagiairs, je ziet mooie voorbeeldprojecten en je leest alles over jongerencultuur. Stagewerkt is de online opvolger van het magazine Praktijk. Lees verder

Schema BPV periodes 2012-2013 bekend

De schema’s voor de BPV periodes 2012-2013 sector Economie zijn vastgesteld. Toegevoegd treft u dan ook een overzicht aan waarin zowel de periodes voor het huidige schooljaar als het schooljaar 2012-2013 zijn opgenomen.

 

Schema BPV periodes

Geen nieuwsbrief meer ontvangen!

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u dit melden via het mailadres
BCO Communicatie.


Nieuwsbrief ontvangen?

Krijgt u of uw collega onze nieuwsbrief nog niet en wilt u deze wel periodiek ontvangen? Stuur ook dan een mail naar BCO Communicatie en u wordt opgenomen in het adressenbestand.

Redactie: BCO Communicatie
Tel: (072) 547 67 35

hc-logo