nr 1 - Juni - 2009

fusieVoorgenomen fusie Horizon College en Regio College

Zoals u wellicht uit diverse persberichten heeft kunnen lezen bestaat het voornemen dat het Horizon College en het Regio College samen gaan. De fusie tussen beide regionale opleidingscentra (ROC) boven het Noordzeekanaal moet per 1 januari 2010 een feit zijn. Lees verder

apothekersHorizon College en Randstad werken nauw samen en maken het opleiden van gemotiveerd en deskundige Apothekers en Doktersassistenten nog aantrekkelijker

 

"Met deze crisis een BBL-er in dienst? Ik twijfel of het voor mij financieel aantrekkelijk is om een dokters of apothekers assistent als BBL-er aan te nemen…"

 

Als huisartsenpraktijk of instelling in de gezondheidszorg bestaat de mogelijkheid om samen met het Horizon College op een voordelige manier gemotiveerd personeel aan te nemen en op te leiden voor het vakgebied. Lees verder

nicolaashofSint Nicolaashof in Volendam opent een nieuwe leerafdeling niveau 2 en 3

In het verzorgingshuis Sint Nicolaashof in Volendam wordt begin september 2009 met een leerafdeling voor deelnemers van de opleiding niveau 3 IG BOL en voor deelnemers niveau 2 Zorg en Welzijn gestart. De leerafdeling wordt in september 2010 uitgebreid met een leerafdeling in verpleeghuis Gouwzee. De opleiding gebeurt in nauwe samenwerking met het Horizon College Hoorn/Purmerend. Lees verder

saskiaSaskia van Staalduinen Nederlands kampioen ZorgTopper 2009

Het kan niet op bij de sector Gezondheidszorg van het Horizon College. Mochten we in 2008 al een Nederlands kampioen Zorgtopper (Verpleegkunde) begroeten in de persoon van Sharon Weeshoff, ook in 2009 ging de titel naar een deelnemer van het Horizon College. Lees verder

internationaliseringCertificate of Excellence in International Mobility

Het Horizon College heeft van het Nationaal Agentschap van Leonardo da Vinci onlangs bovenstaand certificaat ontvangen. Het betekent dat onze subsidieverstrekker vertrouwen heeft in de inbedding van Internationalisering binnen ons competentiegerichte onderwijs. Een bijkomend voordeel is dat het agentschap de subsidies i.s.m. onze partners van het Clusius College en het ID-College) voor 2009-1010 weer garandeert. Lees verder

sarrouselPilot vmbo carrousel Alkmaar-Hoorn helpt uitval voorkomen

Eind januari is de pilot gestart van het beroepsoriëntatieprogramma vmbo Carrousel Alkmaar-Hoorn. Veertig leerlingen, afkomstig van het Petrus Canisius College in Alkmaar en het Atlas College Titaan in Hoorn hebben in februari en maart een kijkje genomen bij verschillende bedrijven en instellingen in de regio om zich te oriënteren op een toekomstig beroep en daardoor bewuster een vervolgopleiding te kiezen. Lees verder

taartAKA project winkelstad Alkmaar een succes

Dit schooljaar heeft voor de 2e keer het AKA project winkelstad Alkmaar plaatsgevonden. Dit stageproject is bedoeld om moeilijk in de praktijk plaatsbare deelnemers op AKA niveau 1 een betere kans te bieden bij het vinden en behouden van een stageplaats. Het project is een samenwerkingsverband tussen Winkeliersvereniging Alkmaar binnenstad, Horizon College, Kenniscentrum Handel en RMC Noord-Kennemerland. Lees verder

succes "De S(ucces)-factor"

De succesvolle leerloopbaan in Gezondheidszorg & Welzijn

Twee grote samenwerkingsverbanden tussen scholen voor beroepsonderwijs en praktijkinstellingen in de sectoren Gezondheidszorg & Welzijn uit Groningen en Noord-Holland hebben elkaar gevonden. In beide regio's wordt veel geïnnoveerd, gericht op kwaliteitsverbetering van de leerloopbanen in Gezondheidszorg en Welzijn, mede met het oog op de verwachte personeelstekorten. Lees verder

hou vastProject samenwerking Horizon College AKA Alkmaar en Van der Mey College

Binnen het VMBO valt een steeds grotere groep leerlingen die niet theorievaardig is buiten de boot. Deze groep is niet in staat om in de basisberoepsgerichte leerweg van het VMBO zijn/haar talenten voldoende te benutten om een goede opleidingsloopbaan te volgen. Lees verder

 

Nieuwsbrief ontvangen

Ontvangt u of uw collega onze nieuwsbrief nog niet en wilt u voortaan ook onze nieuwsbrief periodiek ontvangen? Stuur dan een mail naar BCO Communicatie en vermeld dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Zijn er onderwerpen die u graag in deze nieuwsbrief zou willen zien
(laat het ons weten!)

VOLGENDE UITGAVE: Week 41

Redactie: BCO Communicatie

Tel: (072) 547 67 35

hc-logo