header

nr 3 - December - 2009

agenda

willemGewaardeerde relatie,

Hierbij ontvangt alweer uitgave 3 van de digitale nieuwsbrief van de sector Gezondheidszorg van het ROC Horizon College. Een nieuwsbrief die ook in 2010 weer zal verschijnen (4x per jaar) met actuele informatie over het MBO (Gezondheidszorg) onderwijs.

Heeft u vragen over nieuwsitems in de nieuwsbrief of over een bepaald onderwerp? Neem dan contact met ons op. Wij staan voor u klaar! Namens de medewerkers van de sector Gezondheidszorg wens ik u plezierige feestdagen en een voorspoedig 2010.
Uw zorg is ook onze zorg in 2010

 

drs. Willem P. Zijlstra
Directeur Gezondheidszorg

josienWesterhout maakt het plaatje voor Josien Visser compleet

Het is donderdag 26 november en ik ben op bezoek bij Josien Visser, docent Verpleegkunde van het Horizon College. Josien is sinds 15 augustus gedetacheerd als Zorgmanager bij Zorgcentrum Westerhout, gesitueerd in het voormalig Elisabeth Ziekenhuis in het centrum van Alkmaar en onderdeel van Koepel De Zorgcirkel. Andere onderdelen van Westerhout zijn het Revalidatiecentrum Alkmaar, gespecialiseerd in de behandeling van specifieke en vaak complexe problemen;Platanenhof waar mensen met dementie kleinschalig wonen, erop gericht om het wonen huiselijk en vertrouwd te laten zijn; en Elzenhof, waar men plaats biedt aan mensen die verzorging en/of verpleging nodig hebben. Lees verder

leren

In het voorjaar van 2006 werden in Noord-Holland Noord de eerste deelprojecten

opgestart om een leven lang leren in de regio te bevorderen. Onder de noemer

'Leren werkt en Werken leert' is een constructieve samenwerking op gang gebracht tussen verschillende organisaties, om het niveau van de beroepsbevolking beter te laten aansluiten op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Lees verder

zorgBrancheServicepunt Zorg in
Noord Holland

Na een periode van voorbereiding is onlangs de subsidieaanvraag goedgekeurd ten behoeve van een BrancheServicepunt voor de Gezondheidszorg in Noord-Holland.

 

De gedachte hieromtrent ontstond enige tijd geleden vanuit de waarneming dat de komende tijd flinke problemen te verwachten zijn in de personele voorziening binnen de Gezondheidszorg. Vergrijzing, toenemende zorgvraag, kwalitatieve eisen etc. Lees verder

mantelzorgDag van de Mantelzorg

Op 10 november 2009 vond voor de 12e keer de 'Dag van de Mantelzorg' plaats. Op deze dag stonden de mantelzorgers centraal. Door het hele land werden activiteiten georganiseerd om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Lees verder

VM2 bouwen de brug terwijl ze er overheen lopen

Het in september 2009 gestartte VM2-project op de afdeling Zorg en Welzijn van het Martinus College te Grootebroek is alweer 3 maanden onderweg. Het VM2 is een nieuwe leerroute voor leerlingen die extra zorg verdienen. Was het gebruikelijk om na het examen van het vmbo over te stappen naar het mbo in Hoorn, nu kan de leerling kiezen om de eerste twee leerjaren van het Horizon ook op het Martinus te volgen. Je kunt dus blijven zitten op het Martinus. Lees verder

evcEVC - Erkennen verworven competenties

Vanaf 1 oktober 2009 is de uitvoering van de EVC-procedures ondergebracht bij Cursussen & Trainingen van het Horizon College. De noodzaak voor deze structurele wijziging is gelegen in het feit dat de uitvoering van het beroepsonderwijs en de daarmee samenhangende examinering gescheiden moet zijn van de procedure rondom de erkenning van de eerder verworven competenties. Dit is een eis die gesteld wordt door de onderwijsinspectie en met deze wijziging hebben wij hieraan voldaan. Lees verder

Training Leergezinnen

Het Horizon College biedt de mogelijkheid om deelnemers van de opleiding helpende niveau 2 een erkende stage te laten lopen bij Leergezinnen. Het BPV bureau sector gezondheidszorg heeft een wettelijke erkenning gekregen van Calibris, kenniscentrum voor leren in de praktijk voor de sectoren zorg en welzijn. Het Horizon College begeleidt elk leergezin in de begeleiding van deelnemers tijdens de stageperiode van 10 tot 20 weken. De afgelopen jaren zijn er informatiebijeenkomsten georganiseerd om de gezinnen te informeren en hierbij te ondersteunen. lees verder

Open Dag Horizon College 2010

Op vrijdag 5 februari 2010 organiseert het Horizon College van 16.00 tot 21.00 uur weer de jaarlijkse Open Dag. De vestigingen in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend zullen dan geopend zijn met als doel zoveel mogelijk schoolverlaters van het svo, vmbo en havo naar de Open Dag te krijgen. Maar ook andere geïnteresseerden zijn uiteraard van harte welkom Lees verder

fusieSamengaan van Horizon College en Regio College van de baan

De Colleges van Bestuur van Horizon College en Regio College zien af van het voornemen om de twee roc's organisatorisch samen te laten gaan. Zwaarwegende factor is dat de Centrale Medezeggenschapsraad van het Horizon College een negatief advies heeft gegeven. De CMR van het Regio College heeft wel met het voornemen ingestemd. Verder is gebleken dat de wijze waarop de besturen de samenwerking vorm willen geven, onder de huidige wetgeving niet op medewerking van het ministerie van OCW kan rekenen. Lees verder

Geen nieuwsbrief meer ontvangen!

Geachte lezer,

 

In verband met de nieuwe telecomwet die ingaat per 1 oktober 2009 mogen wij u niet meer ongevraagd nieuwsberichten verzenden. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, willen wij u vriendelijk verzoeken dit via dit mailadres s.meijn@horizoncollege.nl te melden.

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvangt u of uw collega onze nieuwsbrief nog niet en wilt u voortaan ook onze nieuwsbrief periodiek ontvangen? Stuur dan een mail naar BCO Communicatie en vermeld dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

VOLGENDE UITGAVE: Week 12

Redactie: BCO Communicatie
Tel: (072) 547 67 35

hc-logo