header

Juli - 2011

head logo

willemInleiding nieuwsbrief

Het schooljaar is bijna ten einde. Een succesvol jaar, maar tevens een hectisch jaar. We sluiten een succesvol jaar af in termen van inspectiebezoek, onderwijsrendement en het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaters. Het schooljaar was hectisch, de politiek heeft duidelijk van zich doen spreken en wil de nodige veranderingen zien in het onderwijs. Ook het MBO ontkomt niet aan de gevolgen van deze maatregelen. Met de notitie “Focus op vakmanschap” wordt een duidelijk impuls gegeven aan de kwaliteit van het onderwijs.  Ofschoon het goed gaat binnen onze sector, pakken we de handschoen op: het kan altijd nog beter! Lees verder

doktersaasistenteGevraagd: meer stageplekken voor doktersassistenten.

Er is een tekort aan gediplomeerde doktersassistenten. Met name in de regio Noord-Kennemerland/West-Friesland ondervinden praktijken grote problemen bij het opvullen van vacatures. Het Campagneteam doktersassistent heeft he afgelopen jaar gewerkt aan oplossingen voor het tekort. Op 26 mei presenteerde het campagneteam haar producten en resultaten in de Domus Medica in Utrecht. Lees verder

s-factorDe S(ucces) Factor: dat zijn wij zelf!

Inspirerende eindconferentie op donderdag 9 juni

Op donderdag 9 juni werd de eindconferentie gehouden van de S-factor. Els Rienstra, voorzitter Raad van Bestuur van Parlan Jeugdzorg, opent de middag vanuit de praktijkinstellingen. “De S factor zijn we zelf”, start ze haar presentatie. “Parlan heeft jaarlijks zo’n veertig tot vijftig stagiaires, die zij opleiden tot potentiële werknemers. Het blijkt dat de hbo-studenten met een mbo-achtergrond het beste presteren. Het mbo biedt een goede aansluiting; met de praktijkervaring die de studenten daar al hebben opgedaan komen zij goed tot hun recht. Lees verder

markt-kikaSuccesvolle voorlichtingsmarkt Gezondheidszorg

De jaarlijkse voorlichtingsmarkt van de sector Gezondheidszorg op 16 juni, georganiseerd door eerstejaarsdeelnemers apothekers- tandarts- en doktersassistenten, was weer zeer geslaagd. Tijdens deze markt voerden de deelnemers een beroepsprestatie uit mede als voorbereiding op de toekomstige praktijk. Lees verder

andreAfscheid Andre Martherus en Agnes Mahieu

Donderdag 30 juni hebben Andre en Agnes tijdens een receptie afscheid genomen van collega’s en oud-collega’s, praktijkopleiders en vertegenwoordigers van zorginstellingen. Beiden hebben  een lange  staat van dienst  bij het Horizon College en in het gezondheidszorgonderwijs. Lees verder

uwvSubsidiemogelijkheden via het UWV.

Enige tijd geleden heeft  er een presentatie plaatsgevonden bij het UWV over subsidiemogelijkheden voor werkgevers. Het gaat om subsidie voor werkgevers die een deelnemer met of zonder  startkwalificatie aannemen op een reguliere baan of een leer -werkovereenkomst bieden. Lees verder

Geen nieuwsbrief meer ontvangen!

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u dit melden via het mailadres
BCO Communicatie.


Nieuwsbrief ontvangen?

Krijgt u of uw collega onze nieuwsbrief nog niet en wilt u deze wel periodiek ontvangen? Stuur ook dan een mail naar BCO Communicatie en u wordt opgenomen in het adressenbestand.

Redactie: BCO Communicatie
Tel: (072) 547 67 35

hc-logo