header

December - 2011

head logo

willemGeachte relatie,

Het kalenderjaar is bijna ten einde, het schooljaar op de helft. Tijd voor een kleine bespiegeling, traditiegetrouw voor de feestdagen.
Voor mijzelf kenmerkt zich het afgelopen jaar als het heen en weer geslingerd worden tussen de wens tot verandering en de wens naar rust om het voor elkaar te krijgen. Terugblikkend hebben we de nodige activiteiten ontplooid gericht op onderwijs, op examinering, op werkprocessen en gericht op contacten met onze instellingen. Lees verder

denemarkenEurocom: docenten en praktijkopleiders op internationale stage

Niet alleen voor jonge deelnemers is het goed om een kijkje over de grenzen te nemen, ook voor hun docenten en praktijkopleiders is het nuttig om internationale ervaring op te doen.

Daarom is onlangs in Denemarken het startsein gegeven voor het project Eurocom. Doel van dit project is om internationale stages te bevorderen en deskundigheid van begeleiders verder te ontwikkelen. De Europese samenwerking heeft ook als doel het voor gediplomeerden makkelijker te maken in het buitenland te gaan werken. Lees verder

bacBedrijfsAdviesCommissie (BAC) Gezondheidszorg

In de BedrijfsAdviesCommissie Gezondheidszorg wordt al vele jaren op een constructieve manier gesproken over de beste manier om goed opgeleide arbeidskrachten in het werkveld te krijgen en te behouden. Daarbij moet zowel worden ingespeeld op veranderingen die vanuit het onderwijs komen als op veranderingen die vanuit de instellingen komen. In beide gevallen liggen politieke beslissingen hieraan vaak ten grondslag.
Lees verder

doktersassistenteStimuleringsregeling stagesamenwerking doktersassistenten

Onlangs heeft een overleg plaatsgevonden tussen het Horizon College, Landelijke Huisartsenvereniging, regio NH, Huisartsenkring NHN en Calibris, kenniscentrum. Onderwerp van gesprek was het tekort aan stageplaatsen voor deelnemers van de opleiding Doktersassistent van het Horizon College en het verkennen van mogelijkheden om daar iets aan te doen (met het oog op voldoende gekwalificeerde doktersassistenten in de toekomst). Lees verder

deelnemersWelke uitdagingen hebben de BPV coördinatoren binnen de sector Gezondheidszorg?

Margreet Verberne en Annette Hof zijn werkzaam als coördinatoren in het BPV-bureau van de sector gezondheidszorg in samenwerking met docenten/matchers, binnen de teams niveau 1-2-3-4 en met ondersteuning van onderwijsinstructeurs en het OSB. Lees verder

Stageplaatsen gezocht voor dokters- en apothekersassistenten

U kunt contact opnemen met:
Marja Scholten (AA) – M.Scholten@horizoncollege.nl
of Hans Brussaard (DA) – J.A.brussaard@horizoncollege.nl

werksymposiumWerksymposium BAC Zorg over leren binnen branchegericht opleiden

“Branchegericht leren: wensen, kunnen, doen!”

Er vindt  een sterke verschuiving plaats van aanbod-gericht naar vraag-gericht opleiden in de scholen voor beroepsonderwijs en praktijkinstellingen in Gezondheidszorg en Welzijn. Branchegericht opleiden is een typisch gevolg van deze verschuiving. Daarnaast krijgen ROC’s en praktijkinstellingen sterk te maken met stringente  wet - en regelgeving. Lees verder

Geen nieuwsbrief meer ontvangen!

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u dit melden via het mailadres
BCO Communicatie.


Nieuwsbrief ontvangen?

Krijgt u of uw collega onze nieuwsbrief nog niet en wilt u deze wel periodiek ontvangen? Stuur ook dan een mail naar BCO Communicatie en u wordt opgenomen in het adressenbestand.

Redactie: BCO Communicatie
Tel: (072) 547 67 35

hc-logo