nr. 1 jaargang 3 - April 2012

NIEUWS

S-factor

Voorwoord van de Stuurgroep S-factor

In dit laatste projectjaar van de S-factor zijn we voortvarend aan de slag gegaan met de constateringen van de audit, waarin een centrale rol is weggelegd voor het implementeren en borgen. Dit blijkt wel uit een aantal van de vele activiteiten en producten die zijn georganiseerd en ontwikkeld in en naast de S-factor. U kunt het lezen in de woorden van de projectleiders en de trotse verslagen van de werkgroepen.

In het kader van de bestuurlijke borging van de S-factor organiseert de Stuurgroep S-factor de masterclass “Het managen van succesvolle netwerken in een regio” voor bestuurders uit beide regio’s, onder leiding van Prof. dr. Patrick Kenis. In deze masterclass wordt onder andere de vraag gesteld ‘Wanneer kan samenwerking tussen meerdere actoren in de regio constructief en productief zijn?’. Verdere aanleiding voor deze masterclass is de promotie van Jelly Zuidersma, projectleider van de S-factor in de regio Groningen, Drenthe en kop van Overijssel. Zij promoveert op wederkerigheidpatronen van regionale samenwerkingsverbanden. Hierin staat centraal hoe het groepsgedrag binnen het netwerk tot succes van het netwerk kan leiden en onder welke voorwaarden succesvol gedrag te organiseren is. Een feestelijke gebeurtenis die met deze masterclass wordt onderstreept.

En doe uw voordeel in deze laatste fase van de S-factor. Er zijn veel goede producten en activiteiten ontwikkeld en geïmplementeerd. Stel vragen via de werkgroepen en andere kanalen.

Graag ontmoeten we elkaar weer op 5 en 7 juni, tijdens de afsluitende conferentie onder de titel: De S-factor: kennis delen en doorgeven!

Inge Biesbroek, voorzitter stuurgroep S-factor