header

nr 3. 2013

petra

Intergrip

Deze editie is geheel gewijd aan het nieuwe digitale overstapsysteem Intergrip, de opvolger van het Elektronisch Loket Kernprocedure & Keuzegids, beter bekend als ELKK. Lees verder

Koppeling met andere regio’s

In onze zoektocht naar een nieuw systeem hebben wij steeds samen opgetrokken met de regio Kop van Noord-Holland (Den Helder/Schagen) en zijn als drie gezamenlijke regio’s tot de keuze voor Intergrip gekomen. Immers, hoe groter het dekkingsgebied, des te effectiever het systeem.

Lees verder

Meer informatie over Intergrip

Wat doet het overstapsysteem precies? In het kader van het bestrijden van voortijdig schoolverlaten (VSV) brengt het automatiseringssysteem Intergrip het proces van de overstap van leerlingen van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs in beeld. Lees verder

De implementatie van Intergrip

De implementatie en procesbegeleiding rondom het systeem wordt verzorgd door AuditConnect, een ict bureau gelieerd aan Intergrip, in samenwerking met het Regionaal Steunpunt VSV. Het projectleiderschap wordt verzorgd door Benjamin Davids van AuditConnect. Lees verder

Tot slot: de keuzeoriƫntatie module

Kiezen doe je zelf
Het systeem Kiezen doe je zelf is gestopt met ingang van het huidige schooljaar wegens gebrek aan belangstelling en gebruik. Dit betekent dat de keuzeoriƫntatiemomenten voor vo-leerlingen op het mbo niet langer plaats vinden.

Lees verder

MEER INFORMATIE:

Geen nieuwsbrief meer ontvangen!

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u dit melden via steunpuntvsv@horizoncollege.nl.

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Krijgt u of uw collega onze nieuwsbrief nog niet en wilt u deze wel ontvangen?

Stuur dan een mail naar steunpuntvsv@horizoncollege.nl en uw adres wordt opgenomen in ons adressenbestand.